TORM LOUISE przywiózł do Gdyni 37 tys. ton ropy

T. Urbaniak / ZMPG

Do Portu Gdynia dotarł z Primorska największy zbiornikowiec, jaki w tym roku będzie rozładowywany w trójmiejskim porcie. Chodzi o statek „TORM LOIUSE” pływający pod duńską banderą, którego nośność wynosi blisko 50 000 DWT. Jednostka mierzy 183 metry długości przy szerokości 32,5 metra, a aktualne zanurzenie w trakcie przybycia do Portu Gdynia wynosi 11,4 m. Tankowiec dostarczył 37 tys. ton oleju napędowego, który trafi do bazy Paliw PERN w Dębogórzu.

W Bazie Paliw w Dębogórzu trwa budowa dwóch nowych zbiorników po 32 tys. msześc. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 r. Po rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrośnie do prawie 260 tys. m3.

Zbiorniki w Dębogórzu to element II etapu rozbudowy baz paliw, należącego do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. msześc., drugi etap, obecnie realizowany, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. msześc., również w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach.

Obecnie przygotowywany jest III etap. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami.

Oprócz zadań związanych z rozbudową pojemności zbiornikowych spółka przygotowuje się do realizacji wyczekiwanej przez klientów inwestycji dotyczącej rozbudowy kolejowej nalewni bramowej wraz z bocznicą kolejową. Pozwoli to na znaczne zwiększenie wydajności załadunków produktu na transport kolejowy.

W Porcie Gdynia, przeładowano w 2019 roku 1862,7 tys. ton paliw płynnych. Port Gdynia specjalizuje się w przeładunku gotowego oleju napędowego, który rurociągiem po dnie trafia do bazy Paliw PERN w Dębogórzu.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia, w związku z obserwowanymi wzrostami przeładunków paliw płynnych na rynku transportu morskiego, podjął decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu modernizację Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia (SPPP). Stanowisko umiejscowione przy falochronie, wyposażone zostało w nowy nalewak wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi, który do użytkowania został oddany w marcu 2020 r.

Przebudowana została także stała instalacja gaśnicza wraz z wymianą istniejących działek gaśniczych oraz instalacji zasilania i sterowania. Nowe, sterowane elektrycznie działka gaśnicze spowodują poprawę bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowych oraz poszerzenie obszaru stref gaszenia, co umożliwi obsługę szerszych tankowców. Unowocześniona została również sama instalacja do przeładunku paliw, wykonano roboty czerpalne do gł. -12,0m, przeprowadzona wymiana urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi statków  do 80 tys. DWT (statki o wymiarach pow. 230m x 39m wymagają asysty statku pożarniczego).

Do końca 2020 roku prognozowane jest również ukończenie modernizacji istniejącego, starszego nalewaka. Łączny koszt wszystkich inwestycji, zrealizowanych przez ZMPG w celu modernizacji i zwiększenia możliwości przeładunkowych SPPP to 11 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane