Trans Polonia zarabia na przewozach chemikaliów

Trans Polonia

Notowana na GPW GK Trans Polonia przedstawiła wyniki za I półrocze 2022 roku. Firma odnotowała wzrost przychodów i wyników we wszystkich segmentach swojej działalności. Największy wzrost przychodów, bo o prawie 89 procent nastąpił w przewozach płynnych chemikaliów.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący drogowe przewozy płynnych surowców chemicznych i spożywczych, mas bitumicznych, gazu, a także cementu. W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku firma wypracował ponad 91 mln przychodów (+79,3% w stosunku do pierwszej połowy roku 2021).

Przewoźnik odnotował wzrost potencjału w każdym segmencie swojej działalności. Największe przychody wygenerował segment przewozu płynnych chemikaliów, który wzrósł do 58 639 tys. zł (+ 88,7% r/r). Transport płynnych produktów spożywczych wypracował 10 694 tys. zł (+15,1% r/r). Skala przychodów z usług logistyki mas bitumicznych wzrosła do 7 324 tys. zł (+3,3% r/r), a transport cementu wypracował przychody na poziomie 3 940 tys. zł (+34,4% r/r). Ponadto Grupa wygenerowała 6 226 tys. zł przychodów ze sprzedaży transportu LPG, który nie był realizowany na szerszą skalę w I półroczu 2021 r.

Trans Polonia zwiększyła zakres działalności transportowej zarówno w kraju – wzrost przychodów do 19 469 tys. zł (+60% r/r), a także za granicą – wzrost do 67 354 tys. zł (+75,3% r/r).

W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku GK Trans Polonia odnotowała ponad 10 mln zysku EBITDA oraz 2 571 tys. zł zysku netto.  W sierpniu br. Trans Polonia wypłaciła dywidendę w wys. 2.441 tys. zł, tj. 0,13 zł na akcję.

W omawianym półroczu, przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 4 889 tys. zł (vs. 4 047 tys. zł r/r). TPG na koniec tego okresu dysponowała 55 217 tys. zł środków pieniężnych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane