UTK: rekordowy kwartał w przewozach intermodalnych

Pixabay

Kolejowe przewozy towarów są pogrążone w recesji – spadają przewozy węgla i kruszyw. Inaczej wyglądają przewozy intermodalne. Pierwszy raz w historii zbierania statystyk, kwartalne przewozy intermodalne osiągnęły 5,1 mln ton. Wciąz jednak stanowią zaledwie 8 proc. przewozów ogółem.

W tym rodzaju transportu obserwować można stabilny wzrost na poziomie ponad 10 proc. biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych jednostek. W III kwartale 2019 roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego. Licząc rok do roku, udział przewozów intermodalnych w rynku wg pracy przewozowej wzrósł o blisko 2,1 punktu procentowego.

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 352 tysiące sztuk jednostek, co stanowiło 544 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 10,8 proc. (wg TEU o 11,9 proc.).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2019 r. wyniosła blisko 5,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,8 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 8 % (wg masy) i 12 % (wg wykonanej pracy).

– Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. W trzech kwartałach 2019 roku liczba przetransportowanych jednostek przekroczyła 1 mln sztuk. To nieomal tyle samo, co w całym 2017 roku. Dla rozwoju przewozów intermodalnych istotna jest poprawa przepustowości sieci i zwiększenie prędkości handlowej. Sprawne połączenia mogą istotnie wpłynąć na postrzeganie kolei jako alternatywy do przewozów drogowych na dłuższych dystansach – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W III kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 19 licencjonowanych przewoźników.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane