W 2019 r. przewozy ładunków koleją spadły o 5 proc.

Pixabay

W minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do 2018 r. Praca przewozowa wyniosła 55,9,mld tkm i była niższa niż w 2018 r. o 3,7 mld tkm (6,3 proc.).

Wstępne dane o przewozach w minionym roku podał Urząd Transportu Kolejowego. W 2019 r. przewoźnicy towarowi wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie 82 mln pockm. – o niecałe 6 mln pockm. (6,4 proc.) mniejszą niż rok wcześniej.

Wyniki za pierwsze i drugie półrocze 2019 r. były zbliżone, jednak w porównaniu z rokiem poprzednim największy spadek masy przewożonych towarów miał miejsce w drugiej połowie roku.

Źródło: UTK

Dokładna analiza struktury przewozów towarowych będzie możliwa po zebraniu przez UTK danych za ostatni kwartał 2019 r. Jednak analiza trzech kwartałów minionego roku pozwala stwierdzić, że największy wpływ na wyniki przewozowe miał transport towarów masowych. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na kruszywa czy węgiel, zauważalny jest wzrost udziału przewozów intermodalnych. Wykorzystanie jednostek intermodalnych powinno wzrastać w najbliższych latach. Świadczą o tym inwestycje przewoźników w tabor dostosowany do przewozu kontenerów, jak również wsparcie z funduszy unijnych na projekty związane z takimi przewozami.

–  Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski – dodaje Góra.

Jedyną pozytywną dla kolejarzy informacją, po spadkach przewiezionej masy i wykonanej pracy, był wzrost średniej odległości przewozów do 236 km (o blisko 2 km mniej niż w 2018 r.).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane