W 2022 r. kolej przewiozła najwięcej towarów od 2018 r.

Pixabay

Miniony rok polska kolej może zaliczyć do udanych. Ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że 2022 r. pociągami przewieziono 248,6 mln ton – najwięcej od 2018 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 87,2 mln pociągokilomterów – również najwyższy od czterech lat. Koniec roku przyniósł jednak spadki.

W 2022 r. pociągami przewieziono 248,6 mln ton – najwięcej od 2018 r. W porównaniu z 2021 r. przewieziona masa wzrosła o 2,1%. Praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7% rok do roku. Był to jednocześnie najwyższy wynik w historii zbierania danych o tym parametrze przez UTK.

Praca eksploatacyjna na koniec roku osiągnęła poziom 87,2 mln pociągokilomterów i była wyższa o 6,1%. W historii zbierania danych pod względem pracy eksploatacyjnej lepszy był tylko 2018 r., kiedy odnotowano 88 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu była najwyższa z do tej pory raportowanych i wyniosła 251 km, o 22 km więcej niż w 2021 r.

Najlepszy rok od dawna

Miniony rok charakteryzował się wyższymi parametrami nie tylko od lat 2020-2021, w czasie których borykano się z pandemią, ale również od 2019 r., który był ostatnim tak stabilnym rynkowo okresem. Masa przewożonych towarów w porównaniu z 2019 r. była wyższa o 12,2 mln ton (5,2%), praca przewozowa o 6,6 mld tonokilometrów (11,8%), a praca eksploatacyjna o 4,9 mln pociagokilometrów (5,9%).

– Wyniki przewozów towarowych świadczą o stabilności rynku, który w ostatnich latach był doświadczany przez zmiany na rynkach międzynarodowych. Wydarzenia minionego roku wpłynęły na zmianę struktury w przewozach towarów. Przewoźnicy towarowi stanęli przed koniecznością zmian w strukturze dotychczasowych przewozów. Zmiany kierunków dostaw i poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji dla ładunków w związku z wojną w Ukrainie, wzrosty cen energii trakcyjnej stały się wyzwaniem w szczególności dla rynku intermodalnego – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Grudzień przyniósł spadki przewozów

Grudzień był miesiącem z najniższym wynikiem w 2022 r. pod względem masy przewiezionych towarów. Przewiezione 18,9 mln ton oznaczało spadek rok do roku o -1,6 mln ton (-7,6%). Praca przewozowa wyniosła 4,9 mld tonokilometrów i wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (3,8%) w porównaniu z 2021 r. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 7 mln pociągokilometrów, co wiązało się ze wzrostem o 0,3 mln pociągokilometrów (4,6%). Średnia odległość, na jakiej odbywały się przewozy wyniosła 259 km i była dłuższa o 28 km niż w grudniu 2021 r.

W porównaniu do listopada w grudniu przewieziono o 2 mln ton (-9,5%) ładunków mniej. Praca przewozowa była mniejsza o 0,5 mld tonokilometrów (-10%), natomiast praca eksploatacyjna o zmniejszyła się 0,6 mln pociągokilometrów (-8%). Średni przejazd był krótszy o 1,5 km. Od lat dane w IV kwartale charakteryzują się najlepszymi przewozami w październiku i sukcesywnym ich zmniejszaniem kolejno w listopadzie i grudniu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane