Pojazdy są chętniej finansowane leasingiem niż kredytem

Koła samochodu ciężarowego
Adam Brzozowski

Związek Polskiego Leasingu przedstawił wyniki sektora w I połowie roku 2022. Okazuje się, że w badanym okresie przedsiębiorstwa sfinansowały leasingiem aktywa ruchome, w tym samochody, za kwotę 167,6 mld zł. Wysokość kredytów zaciągniętych na ten cel była w I półroczu niższa o 1,6 mld zł.

Według ZPL, w I połowie 2022 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 42 mld zł. Jest to wynik niższy o 2,8 proc. niż przed rokiem.

Leasing w większym stopniu niż kredyt jest wykorzystywany przez firmy do finansowania inwestycji w aktywa ruchome. Portfel aktywnych umów leasingowych w obszarze finansowana ruchomości na koniec czerwca 2022 r. (167,6 mld zł), był wyższy od salda kredytów udzielonych firmom przez banki na sfinansowanie ruchomości (166 mld zł). – Leasing jest produktem komplementarnym dla kredytu, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji polskich firm w dobra ruchome. Dla branży leasingowej to pozytywna informacja płynąca z rynku w tych trudnych czasach – komentuje Paweł Pach, przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

W pierwszej połowie 2022 r., przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 42,6 %, w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 29,4%). W ciągu ostatniego roku zmieniła się struktura rynku. Zyskało finansowanie maszyn i innych urządzeń, kosztem pojazdów lekkich (dla przypomnienia pojazdy lekkie w I połowie 2021 miały 43,6% udział). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,3 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości – 0,6%.

Leasing aut osobowych i dostawczych do 3,5 t

Pierwsza połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem ograniczonej podaży na rynku nowych samochodów. Była ona spowodowana utrzymującą się niską dostępnością ważnych komponentów (w tym półprzewodników). Dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie przerwał dostawy wiązek elektronicznych do europejskich producentów aut. Kolejnym elementem wpływającym negatywnie na liczbę rejestrowanych pojazdów są czynniki popytowe, w tym niepewna sytuacja ekonomiczna. Wielu przedsiębiorców wstrzymuje inwestycje, a ich decyzje są podyktowane rosnącymi cenami pojazdów i stóp procentowych oraz brakiem gwarancji terminu dostawy, a nawet ceny pojazdu.

W tych niesprzyjających warunkach branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 17,7 mld zł, co oznacza wynik o 11,4 % niższy niż przed rokiem.

Leasing pojazdów ciężarowych

Po rekordowym dla leasingodawców 2021 r., wyniki osiągnięte przez branżę w segmencie finansowania pojazdów ciężarowych w pierwszej połowie 2022 r. ZPL określa jako stabilne. Skumulowane dane Związku za I półrocze pokazują, że branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o łącznej wartości 9,6 mld zł, przy dynamice segmentu pojazdów ciężarowych na poziomie +2,4% r/r. Najwyższe wzrosty branża osiągnęła w finansowaniu pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t. (+13,1% r/r) oraz autobusów (+137,6 % r/r). Spadki odnotowano w finansowaniu ciągników siodłowych (-3,4% r/r) oraz naczep i przyczep (-4,8% r/r).

Wyniki branży leasingowej w tym obszarze rynku są zgodne z poziomem rejestracji (dane CEPiK).

Leasing maszyn i urządzeń

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 r. segment maszyn i innych urządzeń charakteryzował się dynamicznym rozwojem, a zainteresowanie klientów pozwoliło na sfinansowanie aktywów o łącznej wartości 12,2 mld zł przy +10,1% dynamice r/r.

Najwyższe wzrosty branża leasingowa osiągnęła w finansowaniu sprzętu medycznego (+24,5% r/r), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+7,7% r/r) oraz maszyn poligraficznych (+3,7% r/r). Ujemne dynamiki były obserwowane w segmentach maszyn rolniczych (-0,7% r/r) oraz sprzętu budowlanego (-4,3%).

Prognozy dla rynku leasingu

Ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2022 roku, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim kwartale. Prognozują również pogorszenie jakości portfela, jednak w mniejszej skali niż w II kwartale bieżącego roku. Badane firmy spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla głównych badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla sektora maszyn, urządzeń oraz IT. Neutralne perspektywy rysują się dla finansowania nieruchomości. Natomiast negatywne perspektywy dla dalszego rozwoju, utrzymują się dla finansowania transportu ciężkiego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane