Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu do 5,6 proc.

Pixabay

Pod koniec kwietnia br. liczba bezrobotnych wyniosła 939,7 tys. osób – wynika ze wstępnych danych MRPiPS. To o 45 tys. mniej niż przed miesiącem i o ponad 102 tys. mniej niż pod koniec kwietnia 2018 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc.

W porównaniu do marca br. liczba bezrobotnych spadła w kwietniu o 45 tys.– do 939,7 tys. osób (o 4,6 proc.), a w porównaniu do kwietnia ub. r. – o 102,8 tys. (spadek o 9,9 proc.). – Dla porównania w analogicznym okresie roku (kwiecień 2018 – marzec 2018) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,6 tys. (o 4,5 proc.). Procentowy spadek liczby bezrobotnych w bieżącym roku był zatem nieco silniejszy.

Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2019 r. miał miejsce we wszystkich województwach, jednak najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 7,1 proc. i 3,8 tys. osób), lubuskim (6,2 proc. i 1,4 tys. osób), zachodniopomorskim (5,6 proc. i 2,7 tys. osób) oraz opolskim (5,4 proc. i 1,2 tys. osób).

O spadku bezrobocia w kwietniu zdecydował najprawdopodobniej spadek nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost odpływu bezrobocia związany z przyspieszeniem prac sezonowych w takich branżach jak budownictwo, rolnictwo, ogrodnictwo czy rolnictwo.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca br.) wyniosła w kwietniu br. 5,6 proc. i w porównaniu do marca br. spadła o 0,3 pkt proc.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2019 r. wyniosła wg wstępnych danych 117,3 tys. i w porównaniu do marca br. spadła o 11,6 tys., czyli o 9 proc. Według MRPiPS nie jest to sytuacja wyjątkowa, spadek liczby ofert pracy w kwietniu notowano rokrocznie w latach 2009-2015 oraz 2017-2018.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane