Tarcza dla transportu: leasing i pożyczka obrotowa

Adam Brzozowski

W dobie pandemii, ograniczonych możliwości handlowych oraz spadających obrotów, każde wsparcie jest dla przedsiębiorców na wagę złota. W ramach Tarczy antykryzysowej rząd przygotował wsparcie dla firm transportowych, o ile spełnią ustalone kryteria.

Z nowego wsparcia udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu skorzystają przewoźnicy, którzy:

 • są małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzącym pełną księgowość,
 • prowadzą działalność przez 12 miesięcy,
 • przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł,
 • ostatni rok zakończył się dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto

Firmy, które spełniają powyższe kryteria mogą skorzystać z:

1. Leasingu operacyjnego z karencją w spłacie

 • leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych,
 • dla firm z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość,
 • wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat,
 • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t,
 • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta,
  okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją),
 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy,
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,
 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%,
 • opłaty manipulacyjne 0%,
 • ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat,
 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

2. Pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) oraz prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • okres finansowania do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

3. Pożyczki finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

 • pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej
 • środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności
 • dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej
 • pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank)),
 • możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki
 • pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego)
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego)
 • okres finansowania do 2 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

Wnioski można składać on-line do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane