Wałbrzyska uczelnia ma symulator wózka widłowego

PWSZ w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zainwestowała w symulator wózka widłowego MWS-W-4M-EK oraz sprzęt do nauki studentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z oprogramowaniem.

Symulator wózka podnośnikowego umożliwia użytkownikowi doświadczenie prowadzenia rzeczywistego wózka. W symulatorze można zasymulować nawet najcięższe warunki robocze: pracę we mgle czy w deszczu. Ćwiczenia na symulatorze pomogą studentom lepiej zaznajomić się ze specyfiką pracy w magazynie w ramach przedmiotu gospodarka magazynowa i współczesne technologie magazynowe.

Z kolei technologia rzeczywistości wirtualnej będzie służyła studentom podczas zajęć ze spedycji i transportu, gospodarki magazynowej, współczesnych technologii magazynowych. Jest to pierwszy etap inwestycji w nowe metody nauczania. W następnych wałbrzyska PWSZ będzie nabywać kolejne aplikacje, dzięki którym zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na innych przedmiotach na kierunku logistyka.

– Technologia odgrywa coraz większą rolę zarówno w naszym życiu osobistym, jak i zawodowym, zwłaszcza gdy zagłębiamy się w czwartą rewolucję przemysłową – tłumaczy Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ. – Dzisiejsi studenci – czy też cyfrowe pokolenie – wychowali się w środowisku, w którym internet i technologia zostały szczelnie wplecione w tkankę ich życia. Mimo to, nie wszystkie instytucje edukacyjne ewoluowały wraz z upływem czasu, aby przyjąć cyfrowe praktyki nauczania, które mogą ułatwić studentom naukę – dodaje.

Wałbrzyska uczelnia, dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym konkurować może z najnowocześniejszymi ośrodkami akademickimi w kraju. Zakup nowego sprzętu do pracowni logistycznej możliwy był dzięki dotacji, którą uczelnia otrzymała w zeszłym roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

Uczelnia przypomina, że do 12 lutego 2020 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunku logistyka (forma stacjonarna i niestacjonarna).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane