Budimex: most nad Regalicą powstanie w terminie

Wody Polskie

Trwa rozpoczęta w listopadzie 2021 r. przebudowa mostu na rzece Regalicy, który pozwoli przywrócić żeglowność na Odrzańskiej Drodze Wodnej w okolicy Szczecina, a także zwiększy przepustowość linii kolejowej nr 273.

Przebudowa mostu nad Regalicą jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie na Pomorzu Zachodnim. Przedsięwzięcie realizują Wody Polskie w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

– Inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem. To zadanie spektakularne zarówno jeżeli spojrzymy na to jak zmienia się krajobraz nad Regalicą, jak i gdy uświadomimy sobie jak wiele się zmieni w Szczecinie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz standard podróży koleją. To likwidacja wąskiego gardła, które dławiło żeglugę i uniemożliwiało dynamiczne prowadzenie akcji interwencyjnych np. podczas akcji lodołamania. Na naszych oczach dzieją się więc ważne, powiedziałbym nawet historyczne rzeczy – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Zakres robót obejmuje budowę przeprawy w nowym śladzie, w sąsiedztwie obecnego mostu. Przeprawa będzie się składać z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Stary obiekt zostanie niemal w całości rozebrany, zachowane będzie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem.

– To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie w naszym kraju i cieszę się, że możemy stanąć ramię w ramię z wykonawcą kontraktu i zapewnić mieszkańców Szczecina i regionu, że budowa idzie zgodnie z planem. Likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia zarówno żeglugę jak i akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie prowadzić będziemy mogli akcję lodołamania bez żadnych komplikacji – mówi Marek Duklanowski.

Wykonawca wybudował już podpory nurtowe i przyczółek. Zabudowano 68 sztuk pali wielkośrednicowych o średnicy 150 cm, o łącznej długości 1,3 km. Na wypełnienie pali zużyto około 2 700 msześc. betonu. Powstały ścianki szczelne o łącznej powierzchni około 2 700 mkw​. Przywrócono do użytkowania nieczynne tory i rozjazdy​. Wybudowano 2 perony tymczasowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i dla obsługi pasażerów​. Przebudowano 17 kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

– Aktualnie trwa wznoszenie budynku nowej nastawni dysponującej „Sj”​. Zrealizowaliśmy oczyszczenie terenu z drzew, karpin, niewybuchów​. Zrealizowaliśmy przygotowanie dróg dojazdowych i placów składowych​ – wymienia Sławomir Krekora, dyrektor kontraktu w Budimexie który jest generalnym wykonawcą inwestycji. – Inwestycja łączy zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej – dodaje Sławomir Krekora.

Inwestycja zakończy się w listopadzie 2023 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane