Czterech chętnych do budowy Portu Zewnętrznego

ZMPG

Piątego lutego nastąpiło otwarcie zgłoszeń podmiotów zaineresowanych dialogiem konkurencyjnym w projekcie “Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Do Zarządu Morskiego Portu Gdynia wpłynęły cztery oferty: dwie od międzynarodowych konsorcjów i dwie od samodzielnie funkcjonujących podmiotów.

Teraz ZMPG musi zdecydować, który podmiot zostanie wybrany na inwestora i zarządcę Portu Zewnętrznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestor będzie musiał wyłożyć co najmniej 1 mld euro.

Pierwsza oferta pochodzi od Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS, czyli podmiotu z francuskiej grupy inwestycyjnej Meridiam, która lokuje kapitał w inwestycjach infrastrukturalnych, oraz od spółki celowej Gdynia Terminal Holding SAS – założonej przez francuskiego przewoźnika morskiego CMA CGM.

Drugą ofertę przedstawiło konsorcjum Hutchison Ports Poland S.à r.l. czyli inwestor terminalu GCT. Gdynia Container Terminal, a także Port of Felixstowe Limited – zarządca brytyjskiego portu kontenerowego w Felixtowe.

Trzecia oferta wpłynęła od pochodzącego z Filipin podmiotu International Container Terminal Services czyli od właściciela terminalu BCT Gdynia.

Ostatni wniosek złożyła w Porcie Gdynia firma Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o. Jest to podmiot działający w Polsce od lat 90, głównie na rynku wykonawstwa infrastrukturalnego.

Port Zewnętrzny zakłada budowę nowego pirsu portowego (czyli sztucznego półwyspu), na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz prawdopodobnie inne dodatkowe instalacje. Port Zewnętrzny stanie się przedłużeniem istniejącego Molo Węglowego. Pogłębione nowe akweny Portu Gdynia uzyskają głębokość przy nabrzeżach 17 m, podczas gdy obecnie maksymalna głębokość akwenów Portu Gdynia wynosi około 13,5 m.

W Porcie Gdynia brakuje miejsca na nowe inwestycje, dlatego podjęto decyzję o wyjściu z terenami inwestycyjnymi w morze. Obecny stan portowej infrastruktury przedstawiamy na zdjęciach.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane