Do końca roku GDDKiA wykorzysta 93 proc. środków UE

GDDKiA

Zarządca dróg krajowych i autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Z jego relacji wynika, że środki unijne wydaje w stopniu zadowalającym. GDDKiA musi się rozliczyć do końca 31 grudnia 2023 r.

– Najskuteczniej realizujemy i rozliczamy projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) – twierdzi Dyrekcja. Zarządca infrastruktury ma czas na realizację inwestycji i rozliczenie środków do 31 grudnia 2023 r.

Na 91 projektów GDDKiA ma już 61 umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W rozpatrywaniu są wnioski na kolejne cztery projekty, a do końca roku złożonych ma być dziewięć nowych wniosków.

Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 91 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 42 mld zł. – Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 91 projektów wynosi około 45,1 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania – czytamy w komunikacie Dyrekcji.

GDDKiA podpisała już 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów GDDKiA wykorzystała już ok. 82 proc. przyznanych środków.

– Dla kolejnych czterech projektów przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 r. planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu projektów unijnych. Szacujemy, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 93 proc. – informuje Dyrekcja.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 401,3 km dróg krajowych (w tym około 80,7 km autostrad, 256,4 km dróg ekspresowych i 64,2 km obwodnic GP).

O skuteczności wykorzystania środków UE przez GDDKiA świadczą też konkretne liczby. Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 Dyrekcja złożyła 606 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 32,2 mld zł.

Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,3 mld zł. Taka kwota wpłynęła do końca ubiegłego roku na konto KFD. Oznacza to, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane