Oferty na dokończenie S5 Poznań – Wronczyn poniżej kosztorysu

GDDKiA

GDDKiA otworzyła koperty w przetargu na wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5 [Poznań (Głuchowo) – Wronczyn i Wronczyn – Kościan] oraz dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo.

W postępowaniu na połączenie odcinków S5 najtańszą ofertę, na kwotę 4 234 660,79  zł brutto, złożyła firma COLAS Polska, natomiast najdroższą złożył Budimex na kwotę 6 318 463,85 zł brutto przy budżecie zamawiającego wynoszącym 5 041 139,65 zł brutto.

Z kolei w postępowaniu na dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo (realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn) najtańszą ofertę na kwotę 3 194 933,12 zł brutto złożyła firma COLAS Polska, a najdroższą Budimex (6 681 467,31 zł) przy budżecie wynoszącym 3 138 321,83 zł brutto.

Łączna wartość najniższych ofert na obydwa zadania jest niższa od zsumowanych wartości kosztorysowych o ok. 750 tys. zł. Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym w celu szybkiego udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.

Otwarcie trasy w IV kwartale
Po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą S5 Poznań – Wronczyn, konsorcjum firm w składzie TOTO Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori (Partner), GDDKiA podjęła działania polegające na zinwentaryzowaniu i zabezpieczeniu placu budowy. Wykonano szereg prac związanych z przygotowaniem nowych postępowań przetargowych, żeby w IV kwartale br. obie jezdnie zostały udostępnione kierowcom.

W ramach tych prac zostało już wykonane oznakowanie poziome na jezdni prawej oraz zamontowano ekrany przeciwolśnieniowe na przejściu dla zwierząt.

Zakończyły się główne prace związane z dokończeniem drogi zbiorczej nr 2, trwają jeszcze prace wykończeniowe, a wykonawca przygotowuje dokumenty dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Na prawej jezdni S5 trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe, ale już niebawem rozpoczną się odbiory nadzoru budowlanego, co powoli nam uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Po jego uzyskaniu GDDKiA będzie mogła przełożyć ruch na jezdnie prawą (kierunek Poznań-Wrocław), natomiast na jezdni lewej odbywał się będzie ruch w kierunku Wrocław-Poznań z zagwarantowaniem jednego pasa ruchu. Prace będą prowadzone pod ruchem, jednak kierunki jazdy zostaną oddzielone. Planowany termin przełożenia to ostatni tydzień sierpnia br.

Wykonawcy chcieli za dużo
10 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie lewej jezdni S5 na odcinku Poznań – Wronczyn. 26 lipca br. otwarto oferty cenowe, które przewyższały budżet Dyrekcji. Po wnikliwej analizie cen jednostkowych GDDKiA stwierdziła, że oferty znacząco odbiegają od cen rynkowych, w niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie, wobec czego podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

Dyrekcja pracuje już nad postępowaniami dotyczącymi:

  1. Wykonania ogrodzenia całej drogi ekspresowej, wykonania ogrodzenia dla herpetofauny oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Termin składania ofert to 6 września 2019 r.,
  2. Wykonania oznakowania pionowego – postępowanie będzie ogłoszone w najbliższych dniach,
  3. Wykonania pozostałych prac na jezdni lewej – postępowanie będzie ogłoszone w najbliższych dniach.

GDDKiA dokłada starań, aby jak najszybciej ogłosić kolejne postępowania na dokończenie S5 Poznań – Wronczyn, m.in. na dokończenie „węzła Stęszew” wraz z drogą krajową nr 32.

Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale br.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane