PORR przebuduje dwa nabrzeża Portu Gdańsk

Podpisanie umowy w Porcie Gdańsk
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Krzysztof Kaczmarek podpisał dwie umowy z PORR na modernizację nabrzeży – Rudowego i Bytomskiego. Łączna długość nabrzeży objętych przebudową to ponad 450 m. Wykonawca zrealizuje inwestycję za 142 mln zł.

Na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”, Unia Europejska przekazała dotację w wysokości blisko 100 mln euro. Przewiduje on przebudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową. Na pierwszy ogień idą dwa nabrzeża – Bytomskie, zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego i Rudowe znajdujące się w Basenie Górniczym. Kolejne nabrzeża (Wiślane i Węglowe) będą modernizowane w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Łączna wartość podpisanych umów z PORR na realizację robót budowlanych wynosi 142 mln zł brutto, z czego 51 mln zł przypada na nabrzeże Bytomskie, a 91 mln zł – na Rudowe. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu niepełna dwóch lat.

Nabrzeża były wyłączone z eksploatacji

– Są to już wiekowe i wyeksploatowane konstrukcje. Nabrzeże Rudowe zbudowano ponad 80 lat temu na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku. Przechodziło jedynie doraźne remonty. Z uwagi na zły stan techniczny (m.in. ścianki szczelnej), w 2019 r. część nabrzeża została wyłączona z obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Nieco młodsze jest Nabrzeże Bytomski. W części płytowej, która jest obecnie eksploatowana, zostało wybudowane prawie 60 lat temu – wyjaśnia Stefan Rudnik, dyrektor Pionu Inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

– Wykonanie robót pogłębiarskich i zwiększenie głębokości przy nabrzeżach otwiera możliwości obsługi większych niż dotychczas jednostek przy tych obiektach, co z kolei może przełożyć się na wolumen przeładunkowy – dodaje Rudnik.

Rozbudowa Nabrzeża Rudowego III, która niebawem się rozpocznie obejmie odcinek o długości 232,5 m i 18-metrowy odcinek Nabrzeża Administracyjnego. W ramach projektu zostanie wykonane nowe nabrzeże o konstrukcji płytowej wsparte na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu pojawi się też tor kolejowy o długości 265 m. W wyniku prac czerpalnych część Basenu Górniczego zostanie pogłębiona do 11,20 m (obecnie od 6,1 do 10,2 m).

– Nabrzeże będzie miało większą nośność, ma być dostosowane do prowadzenia przeładunków największymi urządzeniami samojezdnymi typu LHM 550 i Mantsinen 300. Dzięki pogłębieniu części basenu, będą mogły tu cumować statki o zanurzeniu maksymalnym do 10,60 m i nośności do 35 tys. DWT – informuje Artur Dziambor, rzecznik Portu Gdańsk.

W przeciwieństwie do Rudowego, Nabrzeże Bytomskie jest obecnie wykorzystywane do obsługi statków i prowadzenia przeładunków. Z uwagi na niezadowalający stan techniczny istniejącej części płytowej nabrzeża, oraz by umożliwić cumowanie jednostek o większych parametrach, ZMPG podjął decyzję o jego przebudowie. Modernizacja obejmie dwa odcinki: część płytową o długości ok. 143 m i część skarpową o długości 60 m.

Port obsłuży większe statki

Dzięki inwestycji nabrzeże zostanie wydłużone do 203 m w wyniku zalądowienia 60 m nabrzeża skarpowego. Tak jak i Rudowe, nowe Nabrzeże Bytomskie będzie miało konstrukcję płytową wspartą na ruszcie z żelbetowych pali, z przednią stalową kombinowaną ścianką szczelną. Na nabrzeżu zostanie wykonana nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. W wyniku prac czerpalnych mających na celu pogłębienie części przy nabrzeżu do 10,20 m (obecnie ok. 6 m), będą mogły tu cumować statki o nośności do 7000 DWT i długości 120 m. Ale możliwe też będzie dostosowanie nabrzeża do obsługi statków o nośności do 15 000 DWT i długości 145 m po usunięciu dalby i pomostu komunikacyjnego istniejącego dalbowego stanowiska przeładunkowego.

W przypadku obu nabrzeży zostanie wybudowana również nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem podczyszczania, sieć elektroenergetyczna i nowe energooszczędne oświetlenie. Nabrzeża zostaną wyposażone w odbojnice punktowe i pachoły cumownicze o nośności 100T. Konstrukcja nabrzeży ma być przygotowana do późniejszego wdrożenia systemu zasilania statków z lądu podczas postoju – tzw. OPS.

Zobacz też: Do Portu Gdańsk dotarły dwa żurawie LHM 280

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane