Port Gdańsk: modernizacja dwóch nabrzeży na półmetku

Widok z góry na Port Gdańsk
ZMPG

W Porcie Gdańsk oddano do użytku dwa wyremontowane nabrzeża: Mew i Obrońców Poczty Polskiej. Inwestycji za 26 mln zł dokonano w ramach trwającego projektu rewitalizacji nabrzeży i toru wodnego.

I etap rozbudowy Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej polegał na przebudowie połowy długości obiektu. Pozostała część nabrzeża pozostaje w remoncie, którego rezultatem będzie zwiększenie jego długości z 345 do 391 m. Znacznie zwiększono również głębokość techniczną do 11,2 m, co pozwala na obsługę statków o większym zanurzeniu niż dotychczas. Aktualnie nabrzeże wykorzystywane jest głównie do obsługi przeładunków kruszyw, oleju opałowego i bazowego oraz siarki. Przy Nabrzeżu OPP mogą jednocześnie być obsługiwane dwie jednostki.

Przebudowie poddano również Nabrzeże Mew, którego wcześniejszy stan uniemożliwiał cumowanie jednostkom. Obecnie po zakończeniu prac i zmianach konstrukcyjnych nabrzeże zyskało charakter postojowy. Mogą tu zacumować małe jednostki o zanurzeniu do 5,3 m.

Realizacja Etapu I obejmowała wykonanie robót budowlanych na całkowitej długości 286 m, w tym wykonanie 174 m Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz 112 m Nabrzeża Mew.

– Wykonanie prac w terminie to rezultat dobrej współpracy Generalnego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Umożliwia również korzystanie z nabrzeża przez operatora bez zakłóceń oraz przeniesienie prac na Etap II – mówi Marcin Osowski, wiceprezes zarządu ZMPG ds. infrastruktury.

Wartość inwestycji zrealizowanej w etapie I to ponad 26 mln zł. Etap II, którego koszt wyniesie 16 mln zł, zakłada całkowity remont Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Przewidywany okres ostatecznego zakończenia prac na tym odcinku to koniec 2020 r.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka DORACO, z którą Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę w 2017 r.

Inwestycja została zrealizowana jako jedno z zadań w ramach projektu “Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”, który zakłada inwestycje na łączną kwotę ponad 110 mln euro. Projekt zakłada przebudowę i modernizację na łącznej długości ok. 5 km, co przełoży się na poprawę warunków żeglugowych w Porcie Gdańsk.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane