Port Szczecin podwoi ilość obsługiwanych ładunków

ZMPSiŚ

Sopocka firma NDI realizuje inwestycję strategiczną dla portu w Szczecinie: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Po jej wykonaniu, w tym m.in. po pogłębieniu kanału do 12,5 m zwiększy się wydajność istniejących nabrzeży, powstaną też nowe nabrzeża oraz poprawi się jakość i obsługi ładunków.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował, że wykonano już prawie jedną czwartą wszystkich zaplanowanych prac w rejonie Kanału Dębickiego. Aktualnie rrwa modernizacja nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt część metalowych pali wzmacniających to nabrzeże. Docelowo zostanie zamontowanych aż 9600 ton rur o przekroju fi 914 i 813. Każda z nich ma długość od 18 do 21 metrów. Toczą się też prace z drugiej strony Kanału. Rozpoczęły się tam roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego, przystąpiono do pogrążania ścianki szczelnej oraz wykonywania pali CFA.

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton na burcie, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu w basie Morza Bałtyckiego. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

Docelowo w ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.

Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 m zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie ma 120 m) oraz pogłębiony będzie do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln msześc.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to 343,1 mln złotych. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane