Powstaną drogi dojazdowe do przejścia w Dorohusku

GDDKiA

W ramach budowy drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą GDDKiA zrealizuje także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali: wojewoda lubelski Lech Sprawka i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Podpisane porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminalu Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w stronę granicy po obu stronach jezdni.

Zadanie to będzie realizowane przez GDDKiA wraz z budową odcinka drogi ekspresowej S12 między Chełmem a Dorohuskiem. Szacowany koszt budowy dróg dojazdowych do obsługi przejścia granicznego wraz z wykupem gruntów to nieco ponad 90 mln zł.

Inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego. Jej realizacja planowana jest w latach 2024-2027.

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. GDDkiA wybrała już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk.

– Nie było od nich odwołań i trwa już obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umów planowane jest w II kwartale tego roku – informuje zarządca dróg.

Przygraniczny fragment odcinka S12 od MOP Teosin – Dorohusk (granica Państwa)  jest ujęty we wniosku o dofinansowanie w ramach CEF 2021-2027.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane