TORPOL z portfelem zamówień wartości ok. 2 mld zł

Grzegorz Szczudło

Po trzech kwartałach 2020 r. TORPOL odnotował 26,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,1 mln zł (wzrost o 16,4 proc. rdr) rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży oraz EBITDA Grupy Kapitałowej Torpol wyniosły odpowiednio 986,3 mln zł oraz 53,5 mln zł wobec 1 060,9 mln zł (spadek o 7,3 proc. rdr) i 47 mln zł (wzrost o 14,0 proc. rdr) rok wcześniej. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej: posiada gotówkę i nie ma długu netto.

– Wypracowane po trzech kwartałach wyniki, osiągnięte w niezwykle trudnym do prowadzenia biznesu otoczeniu, oceniam pozytywnie. Mimo obostrzeń na placach budów związanych
z obowiązującym stanem epidemii oraz wprowadzonych regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa pracy, Grupa sprawnie dostosowała się do nowych warunków, zachowała ciągłość realizacyjną na budowach uzyskując więcej niż dobry poziom marży. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy pozostaje stabilna, o czym świadczy ponad 354 mln zł gotówki w bilansie Grupy. Pomimo tego utrzymujemy bufor bezpieczeństwa w postaci limitów kredytowych zapewniających dodatkowy dostęp do finansowania działalności na wypadek negatywnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym – mówi Grzegorz Grabowski, prezes spółki TORPOL.

Na dobre wyniki Grupy Kapitałowej pozytywnie wpłynęła również coraz większa sprzedaż i uzyskiwane marże przez spółkę Torpol Oil&Gas.

– Postępy w zakresie zwiększenia wielkości sprzedaży oraz wzrostu jej efektywności ekonomicznej i rozpoznawalności rynkowej, w ostatnich dwóch latach, są progresywne i mają prognozy wzrostowe również na następne lata. Podstawą jej działalności są posiadane kompetencje w zakresie projektowania i realizacji technologicznych, wysoce innowacyjnych systemów i urządzeń dla obszarów przetwórstwa oraz wydobycia ropy i gazu jak również przemysłu chemicznego. Spółka obecnie posiada portfel o wartości ok. 70 mln zł i realizuje projekty dla największych zamawiających na tych rynkach w Polsce – podkreśla Grzegorz Grabowski.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią. – Aktualnie nasze wysiłki są ukierunkowane na utrzymaniu płynnej realizacji projektów przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w warunkach reżimu sanitarnego i satysfakcjonującej rentowności projektów
w ramach kontraktacji. Dotychczas roboty budowlane na większości posiadanych przez Grupę kontraktów są prowadzone w oparciu o uzgodnione z zamawiającym harmonogramy. Niemniej mamy świadomość, że rozszerzanie się trwającego stanu epidemii oraz dalszy wzrost przypadków zakażeń mogą negatywnie wpływać na działalność operacyjną Grupy – zaznacza Grzegorz Grabowski , pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią z ostrożnym optymizmem patrzy w przyszłość.

– Obecny portfel Grupy wynosi ok. 2 mld zł. Cały czas bardzo aktywnie uczestniczymy w większości postępowań ogłaszanych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej i dworców, ale również tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. W najbliższym czasie chcemy uzupełnić nasz portfel zamówień do poziomu 2,5-3,0 mld zł netto. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., do ogłoszenia w przyszłym roku są już przygotowane projekty, z perspektywy 2021-2027, o wartości kilkunastu miliardów zł, a wiele innych jest już przygotowywanych. Dla spółki, ale też dla całego rynku wykonawców, niezwykle ważne jest płynne przejście do realizacji zadań z nowej perspektywy – podkreśla Grabowski.

Na poziomie jednostkowym TORPOL S.A. wypracował w po III kw. 2020 roku 946,3 mln przychodów ze sprzedaży, EBIT jednostki wyniósł 36,0 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 25,6 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane