Dobiega końca modernizacja linii do Portu Gdynia

PKP PLK

Pociągi towarowe korzystają już z nowego wiaduktu prowadzącego do portu w Gdyni. Na kolejnym wiadukcie wykonawcy przygotowują się do zabudowy toru. Dzięki tym inwestycjom do nabrzeży będą docierały dłuższe i cięższe składy. Modernizacja linii dojazdowych do portu o wartości 1,6 mld zł, zakończy się w III kw. 2023 r.

PKP PLK informują, że pociągi z ładunkami do portu Gdynia jeżdżą już jednym torem nowego, 600-m wiaduktu w obrębie stacji Gdynia Port. Zabudowywany jest sąsiedni, drugi tor. Na wiadukcie położone zostaną cztery tory. Kończą się także prace na kolejnym, blisko 140-m wiadukcie, pod którym jest aż siedem torów. Stalowa konstrukcja obiektu jest gotowa, wkrótce wykonawca przystąpi do zabudowy toru oraz sieci trakcyjnej.

Nowe wiadukty usprawnią przewóz towarów do nabrzeży. Zostały dostosowane do jazdy cięższych i dłuższych, nawet 750-m pociągów o nacisku 22,5 tony na oś. Obiekty poprawią przepustowość linii prowadzących do portu. Większa ilość towarów przewiezionych koleją to mniej pojazdów ciężarowych na drogach. Realizacja zadania umożliwi przeładunek większej ilości towarów i skróci czas obsługi pociągów.

PLK podkreślają, że postępują prace w zakresie pozostałych branż. Dotąd zabudowano 100 km nowych, zelektryfikowanych torów (ze 115 km) oraz 283 rozjazdy (z 332). Gotowe są 23 skrzyżowania (z 24) oraz publiczna ładownia. Wykonano wszystkie, 13 podziemnych zbiorników retencyjnych, które wraz z nową siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewniają właściwe odwodnienie terenu. Wyremontowano most na rzece Chylonce.

Od marca 2022 r. ruch pociągów do portu prowadzony jest z Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port, wspieranego przez dwie nowe nastawnie. Informacje o sytuacji na torach dojazdowych do portu i na stacji towarowej obserwowane są na monitorach. Komputerowe urządzenia umożliwiają pracę manewrową, nadzór nad zestawianiem i przygotowaniem pociągów do jazdy.

Wartość inwestycji pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” to ponad 1,6 mld zł netto. Prawie 45 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane