Zmodernizują linie do Orlenu i elektrowni w Ostrołęce

PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe za ponad 7 mln zł opracują studia wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych. Przewidywane jest zwiększenie prędkości pociągów i poprawa przepustowości linii z Tłuszcza do Ostrołęki oraz budowa dodatkowych torów na trasie z Kutna do Płocka.

– Rozbudowa torów z Kutna do Płocka i modernizacja linii z Ostrołęki do Tłuszcza zwiększy możliwości komunikacyjne w województwie mazowieckim. Krok po kroku konsekwentnie zapewniamy mieszkańcom coraz lepsze połączenia kolejowe. Inwestycje będą miały także pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. PLK zapewnią lepszy dojazd do rafinerii Orlen oraz elektrowni w Ostrołęce – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PLK dwie umowy na przygotowanie studium wykonalności dla mazowieckich tras kolejowych. Firma BBF opracuje dokumentację dla modernizacji ponad 70 km linii z Tłuszcza do Ostrołęki (4,2 mln zł netto). Konsorcjum firm z liderem IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo przygotuje studium wykonalności dla budowy dodatkowych torów na trasie z Kutna do Łącka wraz z budową towarowej obwodnicy Płocka (3,1 mln zł). Dokumenty określą możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty obu inwestycji. Studia wykonalności będą podstawą do szczegółowego planowania projektów.

Nowe tory do elektrowni

– Modernizacja dwóch mazowieckich linii kolejowych Tłuszcz – Ostrołęka oraz Kutno – Płock – Sierpc to kolejne projekty PKP PLK przygotowywane do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Działania te pozwolą utrzymać poziom inwestycji i zaangażowanie wykonawców. Dzięki sprawnemu planowaniu i realizacji prac zwiększy się dostępność i atrakcyjność podróży koleją. Będzie też sprawniejszy transport towarów koleją – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego terenów położonych w północnej części Mazowsza, m.in. Kurpiów i Doliny Dolnej Narwi. Możliwe będzie zwiększenie przepustowości linii, a tym samym uruchamianie większej liczby połączeń w ruchu regionalnym. Będzie też sprawniejszy transport towarów po torach m.in. do elektrowni w Ostrołęce.

W ramach studium analizowana będzie m.in. budowa drugiego toru oraz podniesienie prędkości pociągów nawet do 160 km/h. Planowana inwestycja zakłada ułatwienie dostępu do pociągów dla mieszkańców 14 miejscowości pomiędzy Tłuszczem a Ostrołęką. Podróżni zyskają stacje i przystanki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, Wykonawca przeanalizuje też potrzebę budowy dodatkowych peronów, a także możliwość przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych. Analiza obejmie również obiekty inżynieryjne, m.in. mosty i wiadukty, które mają być dostosowane do większej prędkości pociągów.

Wartość podpisanej umowy to ponad 4,2 mln zł netto. Studium wykonalności finansowane jest ze środków budżetowych w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Materiały mają być gotowe w II połowie 2022 r. Projekt planowany jest do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej 2021 – 2027 w zależności od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowego zelektryfikowanego toru na ok. 40 km odcinku od Kutna do stacji Łąck. Wykonanie tej inwestycji oznacza poprawę przepustowości i lepsze zarządzanie ruchem pociągów pasażerskich i towarowych. Zostanie przeanalizowana możliwość budowy towarowej obwodnicy, która ominie centrum Płocka i umożliwi sprawny i szybki przewóz towarów do płockiej Rafinerii Orlen.

Pociągi do 780 metrów

W ramach studium wykonalności przeanalizowana zostanie modernizacja linii kolejowej na odcinku Kutno – Płock – Sierpc. Planowana przebudowa peronów zapewni wyższy komfort obsługi pasażerów. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Planowana jest budowa nowej stacji na odcinku Płock Trzepowo – Sierpc. Jej lokalizacja zostanie przeanalizowana w studium wykonalności. Budowa dwóch łącznic w okolicy Kutna pozwoli na sprawny przejazd pociągów w kierunku Warszawy i Włocławka bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

Planowana inwestycja będzie miała duże znaczenie dla poprawy warunków przewozów towarowych. Po modernizacji trasy Kutno – Płock umożliwiony będzie przejazd i odprawa dłuższych pociągów towarowych – do 780 m. Powstanie również sieć trakcyjna przystosowana do zasilania ciężkich lokomotyw.

Wartość podpisanej umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc” to 3,1 mln zł netto. Prace zaplanowano do sierpnia 2023 roku finansowane są ze środków budżetowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane