Lotos Kolej zamawia 216 wagonów i jednego Griffina

Lotos Kolej

Zakończyły się trzy przetargi na intermodalny tabor dla przewoźnika kolejowego Grupy Lotos. Postępowanie na 216 platform kontenerowych wygrała bułgarska firma Kolowag. Przetarg na dostawę elektrycznej lokomotywy jednosystemowej wygrał Newag. W postępowaniu na lokomotywę wielosystemową nikt nie złożył oferty.

Przetargi spółki Lotos Kolej są mocno opóźnione. Przy pierwszym podejściu do zamówienia taboru nie było ofert lub przewyższały cenowo budżet zamawiającego. Za drugim razem przetarg na wagony – platformy podzielono na dwie części. Pierwszą wygrali właśnie Bułgarzy, którzy za dostawę 26 platform zarobią 100 mln zł.

Drugi przetarg na 108 wagonów-platform ogłoszono później i jeszcze się nie zakończył.

Zakończyły się za to przetargi na lokomotywy: jedno- i wielosystemową. W przypadku elektrowozu jednosystemowego (do przewozów w kraju) jedyną ofertę złożył nowosądecki Newag. Producent taboru zaoferował pojazd Griffin za ok. 14 mln zł. Lotos Kolej posiada już dwie lokomotywy tej serii.

Lotosowi nie udało się znaleźć dostawcy lokomotywy systemowej – nie wpłynęła żadna oferta.

Projekt zakupowy Lotos Kolej był jednym ze zwycięzców konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Uzyskał dofinansowanie wysokości 74 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane