Unimot przejął spółkę kolejową Olavion

Unimot

Energetyczna grupa Unimot podpisała umowę zakupu 90 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego. Pozostałe 10 proc. udziałów importer paliw przejmie do 7 lipca 2025 r.

Spółka Olavion świadczy na podstawie jednolitego certyfikatu usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Firma ma kadrę menadżerską, maszynistów oraz dyspozytorów, a także wieloletnie umowy pozwalające na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych dla zleceniodawców.

Zaangażowanie finansowe Unimot w pakiet 90 proc. udziałów Olavion (z uwzględnieniem m.in. korekty o szacunkową wartość długu netto i różnice w kapitale obrotowym) wyniosło 24,2 mln zł.

– Zakup spółki Olavion to część naszego programu inwestycyjnego związanego z infrastrukturą logistyczną, którego celem jest zabezpieczenie tego aspektu działalności biznesowej i docelowo wykorzystanie efektu synergii płynącego z całego łańcucha budowania wartości – mówi Adam Sikorski, prezes Unimot S.A. – Niedawno podpisaliśmy umowy na zakup kolejnych partii cystern kolejowych, które będą do nas sukcesywnie docierać do połowy lipca tego roku. Jesteśmy przekonani, że podjęte decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w logistykę, przełożą się realnie na efektywną kosztowo dostępność produktu dla naszych klientów, a tym samym pozytywnie wpłyną na wyniki całej Grupy Unimot – dodaje Sikorski.

Zawarta 7 marca 2023 r. umowa dotyczy nabycia 90 proc. udziałów w Olavion od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego. Pozostałe umowy zostaną zawarte z kadrą menadżerską i będą dotyczyły 10 proc. udziałów Olavion. Podpisanie tych umów nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Olavion dysponuje 16 lokomotywami i zatrudnia 79 pracowników, w tym 49 maszynistów. W ciągu całego 2022 roku spółka przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 miliona ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,7 miliona ton. Olavion zawarł ponadto umowy najmu kolejnych 5 lokomotyw ze spalinowym silnikiem dojazdowym oraz ustalił warunki najmu 2 lokomotyw multisystemowych, które pozwalają na jazdę m.in. Czech, Słowacji i Niemiec.

Doradcą prawnym Grupy Unimot przy tej transakcji była Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

CIECH Cargo przewozi paliwa płynne na zlecenie Olavion

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane