Najważniejsze trendy w logistyce w roku 2023

DHL

Dywersyfikacja, blockchain, dekarbonizacja oraz Big Data to jedne z głównych trendów, które będą kształtować przyszłość logistyki, wymienione w raporcie DHL Logistics Trend Radar.

Autorzy szóstej edycji raportu DHL uważają, że w przyszłości ważne będą m.in.: ograniczanie ryzyka oraz dywersyfikacja łańcuchów dostaw. W tym celu firmy będą stawiać na rozwiązania Big Data, multisourcing czy multishoring. Dźwignią innowacyjności pozostaje też zrównoważony rozwój, a dekarbonizacja i alternatywne rozwiązania energetyczne będą miały największy wpływ na transformację branży. Można ponadto spodziewać się postępującej automatyzacji, w tym coraz szerszego zastosowania mobilnych oraz stacjonarnych robotów.

– Odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie się do nadchodzącej transformacji i zmieniających się oczekiwań wobec firm logistycznych może świadczyć o dojrzałości branży i gotowości do nieustannego rozwoju. Jako operator obsługujący międzynarodowe przesyłki lotnicze, stawiamy sobie za cel być pionierem tych zmian, inspirować branżę i dzielić się dobrymi praktykami – komentuje Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express.

Odporność łańcuchów dostaw

W ostatnim czasie firmy szczególnie odczuły skutki zmian klimatycznych i wydarzeń o charakterze geopolitycznym. Mają one coraz większy wpływ na bieżącą działalność, dlatego przedsiębiorstwa stale analizują możliwości zwiększania odporności własnych łańcuchów dostaw. Jednym z najpopularniejszych trendów w tym zakresie jest dywersyfikacja, w tym tzw. multisourcing oraz multishoring. Pierwsza strategia oznacza współpracę z wieloma konkurencyjnymi dostawcami, druga skupia się na jeszcze większym ich zróżnicowaniu w ujęciu geograficznym, świadcząc usługi dla podmiotów z różnych krajów czy regionów świata.

– Ostatnie dwa lata pokazały nam, jak ważną rolę w procesie logistycznym odgrywają solidne łańcuchy dostaw. Oprócz wskazanych rozwiązań, firmy mogą też zastosować nearshoring,
czyli większą regionalizację dostawców. Warto też rozważyć korzystanie ze sprawdzonych
i niezawodnych sposobów realizacji dostawy towaru, która gwarantuje brak przestojów i jest bardziej odporna na wszelkie zawirowania w światowym handlu. Najszybszą i najbardziej efektywną metodą dostaw jest przewóz przesyłek drogą lotniczą, który dzięki rozbudowanej siatce połączeń może zapewnić biznesowi jego ciągłość i utrzymanie płynności finansowej – dodaje Tomasz Buraś.

Rozszerzenie ekosystemu dostawców oraz sieci produkcyjnej i dystrybucyjnej daje możliwość podnoszenia odporności, elastyczności, zdolności reagowania, a także konkurencyjności organizacji. W tym celu 76% z ankietowanych firm planuje w najbliższych dwóch latach wprowadzić istotne zmiany w bazie dostawców. Kolejnym kluczem do budowania odporności biznesu jest widoczność, którą można zwiększyć przy pomocy rozwiązań Big Data i analizy dużych zbiorów danych.

Technologia zwiększy kontrolę

Innym rozwiązaniem, które przyczyni się do zwiększenia widoczności oraz odporności, jest technologia Digital Twins (cyfrowe bliźniaki). Jest to symulacja czy wirtualny model 3D,
które służą do planowania i zarządzania rzeczywistymi systemami. Technologia cyfrowych bliźniaków pozwala lepiej zrozumieć zachodzące procesy i przewidzieć ich zachowania. Może być wykorzystywana także do optymalizacji produkcji, utrzymania ruchu, jak również
do zarządzania infrastrukturą i zapobiegania nieprzewidzianym zdarzeniom. Szacuje się,
że niezaplanowane przestoje mogą odpowiadać za straty w wysokości nawet 50 mld dolarów rocznie1. Natomiast, stawiając na rozwiązanie Digital Twins, firmy mogą zmniejszyć ryzyko awarii nawet o 70%, utrzymując ciągłość łańcucha dostaw.

W podobny sposób może zostać również wykorzystana technologia blockchain. Dzięki możliwości rejestrowania informacji w formie nierozerwalnych bloków, rozwiązanie to umożliwia śledzenie i udokumentowanie każdej transakcji czy wymiany w łańcuchu dostaw. To pozwala na zwiększenie przejrzystości i wiarygodności danych, a także na lepsze zarządzanie całym procesem. Blockchain może być wykorzystywany również do rejestrowania informacji dotyczących produktów, surowców, magazynów, transportu i innych aspektów logistyki. Oznacza to na przykład dokładniejsze śledzenie dostaw produktów i surowców. Co więcej, inteligentne kontrakty oparte na tej technologii mogą usprawnić procesy i zmniejszyć liczbę błędów.

Zrównoważony rozwój siłą napędową

Z tegorocznej edycji DHL Logistics Trend Radar jasno wynika, że koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska pozostają istotne dla sfery biznesu. Wśród dominujących trendów wyróżniono: dalsze ograniczanie emisji CO2 (dekarbonizacja), alternatywne źródła energii, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym czy zarządzanie środowiskiem.

Niedawno Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło, że wzrost cen związany z zeroemisyjnym łańcuchem dostaw wyniesie średnio nie więcej niż 4%. Dodatkowo, wielu klientów jest skłonnych zapłacić więcej za bardziej zrównoważone opcje. Prośrodowiskowe technologie i koncepcje okazują się być coraz przystępniejsze oraz realne do wdrożenia w organizacjach. Do tego w ciągu ostatnich pięciu lat nawyki zakupowe 85% klientów stały się „bardziej zielone”, a 65% konsumentów próbuje prowadzić bardziej oszczędny styl życia. W efekcie firmy sprawdzają, jak nowe rozwiązania mogłyby zostać zastosowane w ich własnych łańcuchach dostaw, a koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się istotnym elementem strategii biznesowej.

– Zarówno klienci, jak i partnerzy biznesowi oczekują bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w zakresie transportu. Stąd nasze wsparcie w ograniczaniu wpływu ich działalności na środowisko. To także kwestia odpowiedzialności – łańcuchy dostaw mogą odpowiadać nawet za 60% światowej emisji CO2. Jako lider zielonej logistyki podejmujemy szereg działań, które mają na celu ograniczenie wpływu transportu na środowisko. Wśród nich są m.in. elektryfikacja floty pojazdów, wdrażanie paliw alternatywnych czy optymalizacja dostaw ostatniej mili. Dodatkowo, dzięki takim programom jak DHL GoGreen, przy pomocy
którego umożliwiamy analizę danych dotyczących emisji transportu, możemy pomóc naszym partnerom zrozumieć i zredukować wpływ ich działalności na środowisko – mówi Tomasz Buraś.

Kolejnym z trendów, który może zmienić dotychczasowe modele biznesowe, jest gospodarka obiegu zamkniętego. Koncepcja ta polega na zwiększeniu efektywności i ograniczeniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko, poprzez lepsze zarządzanie zasobami (recykling, efektywność energetyczna) i uniezależnienie się od niektórych zewnętrznych dostawców. Obecnie jedynie 8,5% wszystkich materiałów jest poddawane recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu.

Automatyzacja procesów logistycznych

Aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów, firmy będą musiały zacząć badać możliwości, jakie niosą za sobą automatyzacja i robotyzacja. Istotnym trendem, o którym należy wspomnieć, jest coraz szersze zastosowanie robotów mobilnych oraz stacjonarnych,
m.in. w halach produkcyjnych czy jednostkach przeładunkowych.

Roboty mobilne są obecnie używane do przenoszenia towarów, pomagają przy załadunku
i rozładunku. Mogą być wykorzystywane w celu utrzymania czystości i bezpieczeństwa budynków. Z kolei roboty stacjonarne mogą być umieszczane w strategicznych punktach w celu optymalizacji procesów. W przyszłości trudno będzie wyobrazić sobie logistykę bez robotyzacji, w której wykorzystuje się autonomiczne lub wspierające pracownika maszyny.

– Automatyzacja bez wątpienia będzie wspierać procesy logistyczne w dążeniu do jeszcze większej wydajności, jednak o wartości branży świadczą ludzie – doświadczeni, wykształceni, znający odpowiednie przepisy i regulacje specjaliści. Prowadząc działalność w 220 krajach i terytoriach
na całym świecie, możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych zagranicznych kolegów i koleżanek, co więcej – dzięki sieci własnych agencji celnych jeszcze sprawniej obsługujemy przesyłki, przez co czas odprawy celnej ulega znacznemu skróceniu. Nie byłoby to możliwe bez ludzi – podsumowuje prezes zarządu DHL Express.

DHL Logistics Trend Radar

DHL Logistics Trend Radar to publikowany co dwa lata raport, który omawia najistotniejsze
dla branży logistycznej tendencje społeczne, ekonomiczne i technologiczne. Publikacja to wynik szczegółowej analizy makro- i mikrotendencji oraz danych pochodzących z szeregu rozmów z klientami i z szeroką siecią partnerów, w tym instytutów badawczych, firm technologicznych i startupów. W szóstej edycji raportu DHL zawarto omówienie 40 tendencji, które z punktu widzenia branży będą kształtowały kierunek rozwoju firm, społeczeństw i technologii.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane