DB realizują najdroższe inwestycje w swojej historii

Deutsche Bahn

Koleje niemieckie Deutsche Bahn przedstawiły wyniki grupy za I półrocze roku 2019. Wynika z nich, że pomimo niewielkiego wzrostu przychodów, zysk DB zmniejszył się o 22 proc. Pogorszyła się też nieznacznie praca przewozowa DB Cargo. Na wyniki spółek silny wpływ miały prowadzone inwestycje infrastrukturalne, których wartość do końca tego roku wyniesie 5,5 mld euro.

Skorygowane przychody Grupy DB wzrosły w I połowie 2019 r. o 2,2 proc. do 22 mld euro. Skorygowany zysk przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wyniósł 757 mln euro, co oznacza 22-proc. spadek wyniku w porównaniu do EBIT w I połowie roku ubiegłego (974 mln euro). DB informuje, że za pogorszenie wyniku odpowiadają realizowane inwestycje.

– Modernizacja i rozbudowa niemieckiego systemu kolejowego to wyzwanie, któremu nie da się sprostać z dnia na dzień. Duże inwestycje w poprawę jakości i efektywności kolei będą niezbędne jeszcze w najbliższych latach i dekadach – mówi Dr Richard Lutz, prezes DB.

Inwestycje są elementem programu rozwoju grupy DB pt. Strong Rail, przedstawionego w czerwcu Radzie Nadzorczej spółki. W ramach podejmowanych działań kolejarze planują zatrudnić 100 tys. osób i znacząco zwiększyć przewozy.

W I połowie tego roku wzrosła praca eksploatacyjna pociągów pasażerskich DB do 543 mln pockm (o 0,6 proc). Wzrósł też odsetek przewoźników korzystających z niemieckiej sieci linii kolejowych, nienależących do grupy DB: z 31,9 proc. w I połowie roku 2018 do 33,1 proc. obecnie.

Pomimo rosnącej konkurencji na rynku przewozów towarowych, DB Cargo – przewoźnik ładunków kolei niemieckich – osiągnął nieznaczne pogorszenie pracy przewozowej, która w omawianym okresie wyniosła 43,7 mld tkm, wobec 44,5 mld tkm w I połowie roku 2018.

Z kolei DB Schenker, spółka logistyczna DB, zwiększyła w I półroczu przychody (o 2,3 proc.) oraz EBIT (o 10,2 proc.).

DB informują, że do końca tego roku wartość prowadzonych inwestycji osiągnie wartość 5,5 mld euro. Będą to największe wydatki spółki w tym zakresie, w całej historii kolei niemieckich.

Dług finansowy netto DB wzrósł w I półroczu do 25,4 mld euro z 19,5 mld euro na dzień 31 grudnia 2018 r. Tak duży wzrost długu wynikał m.in. z przyjęcia nowych standardów rachunkowości, które przewidują włączenie leasingu operacyjnego do zadłużenia.

Prognoza wyników DB na koniec rok zakłada skorygowany EBIT wysokości co najmniej 1,9 mld euro oraz 45 mld euro przychodów.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane