Drożejące oferty i rezygnacje wykonawców hamują budowę dróg

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) o wartości 135 mld zł. Zakończono dotąd budowę dróg na kwotę zaledwie 28,1 mld zł. Pozostałe inwestycje z PBDK są: w trakcie realizacji, w trakcie wyboru wykonawców, lub czekają na ogłoszenie przetargów. Problemem GDDKiA są drożejące oferty wykonawców oraz rezygnacja firma budowlanych z prowadzenia prac.

Według stanu z 5 lipca, realizacja PBDK wygląda następująco:

  • zakończono budowę 58 zadań o wartości 28,1 mld zł, długości 820,7 km,
  • w realizacji znajduje się 108 zadań o wartości 54 mld zł, długości 1 363,3 km,
  • w procesie przetargowym znajduje się 8 zadań o wartości 4 6 mld zł, długości 113,8 km,
  • na ogłoszenie przetargu oczekują zadania o wartości 48,3 mld zł (36 proc. całego budżetu programu drogowego).

Resort infrastruktury podkreśla, że większość (prawie 70 proc.) zadań zapisanych w PBDK już zrealizowano lub jest w trakcie realizacji. Te 70 proc. zadań oznacza wybudowanie (lub nadal trwającą budowę) w sumie 65 proc. łącznej długości planowanych dróg krajowych.

Realizacja PBDK trwa 6 lat. W tym czasie zwiększono dostępny limit programu z 107 mld zł do 135 mld zł. Pomimo intensywnej pracy nie obyło się bez problemów wynikających ze zmian na krajowym rynku budowlanym (wzrost cen materiałów i kosztów pracy). GDDKiA obserwuje systematyczny wzrost ofert przetargowych zmuszających dyrekcję do unieważniania przetargów (od początku realizacji PBDK unieważniono 19 przetargów, z czego 8 wszczętych w 2018 r.) – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

W tym roku z kolei doszło do rezygnacji wykonawców z kontraktów, co skutkowało odstąpieniem od umów przez GDDKiA. Dotyczyło to to głównie firm włoskich (Salini, Impresa Pizzaroti, Toto Construzioni) oraz hiszpańskiej Rubau Polska . GDDKiA odstąpiła od umów na 9 spośród 108 realizowanych zadań, co przekłada się na 5 proc. wszystkich kontraktów. Zarządca infrastruktury drogowej stara się szybko wybrać nowych wykonawców problematycznych inwestycji.

W ocenie resortu niektórzy zagraniczni wykonawcy zaniżają wartości ofert przetargowych i przenoszą ryzyka na polskich podwykonawców. Z tego powodu od 2016 r. GDDKiA wprowadziła do zapisów umownych klauzule chroniące podwykonawców.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane