Drożejące oferty i rezygnacje wykonawców hamują budowę dróg

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) o wartości 135 mld zł. Zakończono dotąd budowę dróg na kwotę zaledwie 28,1 mld zł. Pozostałe inwestycje z PBDK są: w trakcie realizacji, w trakcie wyboru wykonawców, lub czekają na ogłoszenie przetargów. Problemem GDDKiA są drożejące oferty wykonawców oraz rezygnacja firma budowlanych z prowadzenia prac.

Według stanu z 5 lipca, realizacja PBDK wygląda następująco:

  • zakończono budowę 58 zadań o wartości 28,1 mld zł, długości 820,7 km,
  • w realizacji znajduje się 108 zadań o wartości 54 mld zł, długości 1 363,3 km,
  • w procesie przetargowym znajduje się 8 zadań o wartości 4 6 mld zł, długości 113,8 km,
  • na ogłoszenie przetargu oczekują zadania o wartości 48,3 mld zł (36 proc. całego budżetu programu drogowego).

Resort infrastruktury podkreśla, że większość (prawie 70 proc.) zadań zapisanych w PBDK już zrealizowano lub jest w trakcie realizacji. Te 70 proc. zadań oznacza wybudowanie (lub nadal trwającą budowę) w sumie 65 proc. łącznej długości planowanych dróg krajowych.

Realizacja PBDK trwa 6 lat. W tym czasie zwiększono dostępny limit programu z 107 mld zł do 135 mld zł. Pomimo intensywnej pracy nie obyło się bez problemów wynikających ze zmian na krajowym rynku budowlanym (wzrost cen materiałów i kosztów pracy). GDDKiA obserwuje systematyczny wzrost ofert przetargowych zmuszających dyrekcję do unieważniania przetargów (od początku realizacji PBDK unieważniono 19 przetargów, z czego 8 wszczętych w 2018 r.) – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

W tym roku z kolei doszło do rezygnacji wykonawców z kontraktów, co skutkowało odstąpieniem od umów przez GDDKiA. Dotyczyło to to głównie firm włoskich (Salini, Impresa Pizzaroti, Toto Construzioni) oraz hiszpańskiej Rubau Polska . GDDKiA odstąpiła od umów na 9 spośród 108 realizowanych zadań, co przekłada się na 5 proc. wszystkich kontraktów. Zarządca infrastruktury drogowej stara się szybko wybrać nowych wykonawców problematycznych inwestycji.

W ocenie resortu niektórzy zagraniczni wykonawcy zaniżają wartości ofert przetargowych i przenoszą ryzyka na polskich podwykonawców. Z tego powodu od 2016 r. GDDKiA wprowadziła do zapisów umownych klauzule chroniące podwykonawców.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane