GDDKiA: waloryzacja rekompensuje wzrost cen

Koparka pracująca przy budowie drogi
GDDKiA

Zarządca dróg krajowych i autostrad uważa, że mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Wprowadzony w styczniu 2019 r. system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

GDDKiA sprawdziła wskaźniki waloryzacyjne GUS dla budowy S61 Kolno – Stawiski w kontekście najnowszych danych rynkowych. Obserwowany od końcówki zeszłego roku, dynamiczny wzrost ceny stali, utrzymuje tendencję wzrostową. Ceny paliw i asfaltów w ostatnich dwóch miesiącach również odnotowują znaczące wzrosty. Wskaźniki waloryzacyjne dla obu koszyków (bitum i beton) względem poprzedniego miesiąca, wciąż utrzymują się na wysokim poziomie i zanotowały kolejny wzrost względem ostatnich miesięcy 2020 roku.

Statystyki GUS i koszty budowy

„Od stycznia 2019 r. do kwietnia 2021 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 106,5326, natomiast dla nawierzchni betonowej 106,6921. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku” – informuje GDDKiA.

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. W przypadku kontraktów realizowanych w systemie Projektu i buduj waloryzacja w praktyce jest stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane.

Waloryzacja w PZP

„Warto podkreślić, że od stycznia br. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia” – twierdzi GDDKiA.

Podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, GDDKiA zawsze apeluje o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów usług i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu. ”Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości” – dodaje GDDKiA w komunikacie.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane