Gent, Zeebrugge i Medyka włączone do korytarza RFC8

Rail Freight Corridor North Sea – Baltic

Kolejowy korytarz towarowy RFC8 – Morze Północne – Morze Bałtyckie od 10 stycznia 2022 r. wydłużony jest o nowe linie: do Medyki w województwie podkarpackim oraz do belgijskich portów Gent i Zeebrugge (jako linia główna), a także do holenderskiego portu Terneuzen (jako linia łącząca).

Korytarz RFC8 prowadzi z Belgii i Holandii przez Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę do Tallina w Estonii. Celem aktualnego rozszerzenia korytarza było m.in.,: zapewnienie bezpośredniego dostępu do portów Gent, Terneuzen i Zeebrugge, rozszerzenie możliwości gospodarczego wykorzystania korytarza RFC8 oraz umożliwienie transportu ładunków z Nowego Jedwabnego Szlaku. Ostatnim celem rozszerzenia korytarza o nowe linie było zapewnienie lepszych połączeń między krajami Europy Wschodniej i Zachodniej, a także między różnymi korytarzami towarowymi.

Korytarz nr 8 wydłużony o dodatkowe linie w krajach Beneluksu stanowi teraz ważną arterię dla portów morskich nad Morzem Północnym. W jego wspieranie są teraz zaangażowani zarządcy linii kolejowych w Belgii (Infrabel) i Niderlandach (ProRail).

Przedłużenie korytarza RFC8 do Medyki przy granicy polsko-ukraińskiej, gdzie znajduje się terminal przeładunkowy PKP Cargo, ma być krokiem do usprawnienia przewozów kolejowych z Europy do Azji. Decyzja ta wpisuje się poza tym w strategię dywersyfikacji ruchu po liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Kolejowe korytarze towarowe to europejskie przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Przewoźnicy, którzy chcą korzystać z korytarza, mają ułatwioną procedurę wnioskowania – sprawa załatwiona jest w jednym miejscu, bez konieczności składnia wniosków w kilku krajach.

W Europie jest 11 Kolejowych Korytarzy Towarowych:

RFC1 – Ren – Alpy prowadzący z Holandii przez Belgię, Niemcy, Szwajcarię do Genui we Włoszech

RFC2 – Morze Północne – Morze Śródziemne prowadzący z Holandii i Belgii przez Luksemburg, Francję do Fos-sur-Mer i Marsylii we Francji i Bazylei w Szwajcarii

RFC3 – Skandynawia – Morze Śródziemne prowadzący z Norwegii i Szwecji przez Danię, Niemcy, Austrię do Palermo we Włoszech

RFC4 – Atlantycki z Portugalii przez Hiszpanię i Francję z Mannheim w Niemczech

RFC5 – Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie prowadzący z Polski przez Czechy i Słowację, Austrię, Słowenię do Ravenny we Włoszech

RFC6 – Śródziemnomorski prowadzący z Hiszpanii przez Francję, Włochy, Słowenię i Chorwację do Záhony na Węgrzech

RFC7 – Orient/Wschód – Morze Śródziemne prowadzący z Holandii i Płn. Niemiec przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Rumunię, Bułgarię do Pireusu w Grecji

RFC8 – Morze Północne – Morze Bałtyckie prowadzący z Belgii i Holandii przez Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę do Tallina w Estonii

RFC9 – Ren – Dunaj prowadzący ze Strasburga we Francji przez Niemcy, Austrię i Czechy, Słowację, Węgry do Konstancy w Rumunii

RFC10 – Alpy – Bałkany Zachodnie prowadzący z Austrii przez Słowenię, Chorwację, Serbię do Swilengradu W Bułgarii

RFC11 – Amber (Bursztynowy) prowadzący ze Słowenii przez Węgry i Czechy do Małaszewicz w Polsce.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane