Na 60-km odcinku A4 powstaną dodatkowe pasy

Autostrada o wschodzie słońca
GDDKiA

Tuż przed oddaniem władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji na rozbudowę autostrady A4 pomiędzy Katowicami a granicą województwa opolskiego.

Jezdnia główna autostrady na odcinku pomiędzy węzłem Katowice Murckowska a węzłem Gliwice Sośnica posiada przekrój 2×3, zmienny miejscowo 2×2 lub 2×4, a od węzła Gliwice Sośnica w stronę Opola 2×2. Ze względu na bardzo duże obciążenie ruchem, gdzie średniodobowy ruch oscyluje od ponad 60 tys. do ponad 100 tys. pojazdów na dobę, istniejący przekrój autostrady jest niewystarczający, a poruszanie się po nim nie gwarantuje oczekiwanej swobody ruchu.

A4 będzie wymagała remontu

GDDKiA informuje, że za rozbudową autostrady przemawia również długi czas eksploatacji oraz osiągniecie warunków brzegowych trwałości zmęczeniowej autostrady A4, czyli jej zużycie. W związku z tym w najbliższej przyszłości konieczne będzie wykonanie remontu nawierzchni. Dlatego zachodzi uzasadniona potrzeba rozbudowy autostrady o dodatkowe pasy.

Wraz z rozbudową jezdni autostrady o dodatkowe pasy ruchu przebudowie ulegnie 11 węzłów drogowych, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych (Łany, Kleszczów, Ostropa, Bojków, Gliwice Sośnica, Zabrze Południe, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice Mikołowska, Katowice Francuska, Katowice Murckowska) oraz ponad 150 obiektów inżynieryjnych, z czego większość, bo 119 stanowią wiadukty. W ramach prac rozebrana zostanie również dawna infrastruktura manualnego systemu poboru opłat.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na przygotowanie dokumentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego powinno nastąpić na początku 2024 roku. Zakończenie etapu przygotowawczego przewidziano do 2028 r. Realizację inwestycji zaplanowano w systemie Projektu i Buduj na lata 2031-2033.

Wcześniej zostały podpisane programy inwestycji na rozbudowę A4 od Krakowa do Katowic.

A4 węzeł Byczyna – węzeł Balice I

Inwestycja obejmie dobudowę trzeciego lub czwartego pasa autostrady na odcinku o długości 34,5 km. W ramach prac przygotowawczych, które zaplanowano na lata 2024-2029, opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla przebudowy lub rozbudowy trzech węzłów drogowych: Balin, Chrzanów, Rudno, przebudowy 42 obiektów inżynierskich, a także rozbudowy MOP Aleksandrowice/Morawica oraz Rudno/Grojec.

GDDKiA przypomina, że obecnie prowadzi już prace nad projektem rozbudowy autostradowej obwodnicy Krakowa, od węzła Balice I do ul. Kąpielowej w pobliżu węzła Kraków Południe.

A4 węzeł Murckowska – węzeł Byczyna

Prace przygotowawcze rozbudowy odcinka o długości 25,2 km zaplanowano na lata 2024-2028. Inwestycja obejmie dobudowę trzeciego lub czwartego pasa autostrady, przebudowę lub rozbudowę czterech węzłów drogowych: Mysłowice, Brzęczkowice, Jeleń, Byczyna, a także przebudowę 36 obiektów inżynierskich i budowę ośmiu. W ramach inwestycji planowana jest budowa MOP Giszowiec/Janów.

Rozbudowa drogi będzie wykonywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Łącznie na realizację inwestycji, po aktualizacji programu z początku września 2023 r., zostanie przeznaczone 299,5 mld zł.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych zakłada realizację inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad o łącznej długości ponad 6,2 tys. km. Nowe inwestycje będą obejmowały zadania o długości 2,7 tys. km, natomiast zadania kontynuowane, rozpoczęte w ramach dotychczasowego programu drogowego, mają ponad 3,5 tys. km.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane