Port Gdynia obsłuży teraz więcej pociągów

ZMPG

W Porcie Gdynia zakończono realizację projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Dzięki przedsięwzięciu skróci się czas rozładunku i załadunku kontenerów na wagony kolejowe. Do portu mogą teraz docierać składy ciągnięte przez lokomotywy elektryczne.

Inwestycja polegała na rozbudowie i modernizacji torów kolejowych prowadzących do intermodalnego terminalu kolejowego. Do głównych zadań w ramach projektu należała budowa nowych torów grupy rozrządowo-odstawczej oraz zmodernizowanie istniejących układów torowych – w tym wyposażenie ich w nowoczesne systemy kierowania ruchem (SRK) i elektryfikację. Przebudowano i zelektryfikowano układ kolejowy na długości ok. 2,59 km.

Celem inwestycji było zwiększenie możliwości logistycznych Portu Gdynia poprzez zintensyfikowanie ruchu kolejowego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa jego prowadzenia. Poprzez polepszenie warunków prowadzenia ruchu kolejowego i zarządzania terminalem intermodalnym znacząco skróci się czas obsługi składów pociągów. Efektem będzie również poprawa konkurencyjności kolei jako środka transportu w obsłudze ładunkowej portu. Ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych będzie miało pozytywny wpływ na oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

– Elektryfikacja pozwoli na ograniczenie wykorzystania lokomotyw spalinowych, dzięki czemu zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasu. Zwiększymy również przepustowość linii kolejowych, dzięki możliwości prowadzenia cięższych pociągów przez lokomotywy elektryczne. Inwestycja polepszy również warunki przewozów, zapewni oszczędność energii oraz przyspieszy procesy manewrowe w zakresie przewozów intermodalnych – powiedział Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju ZMPG do 2027 roku 40% towarów obsługiwanych będzie koleją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020

Wartość inwestycji to ok. 70 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 18,95 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane