Rada Ministrów za zmianami w programie utrzymaniowym

Grzegorz Szczudło

Na posiedzeniu 5 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”. Do najważniejszych zmian należy włączenie do programu podmiotów, które przejęły na siebie zarządzanie odcinkami linii kolejowych PLK, np. samorządów lokalnych, a nie są zarządcami infrastruktury kolejowej.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że najważniejsze zmiany objęte nowelizacją Programu obejmują dwie kwestie.

Pierwszą jest możliwość, aby beneficjentami Programu mogły być również podmioty inne, niż wymienione w jego dotychczas obowiązującej wersji. Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach Programu są zarządcy infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. oraz CARGOTOR Sp. z o.o.

Druga kwestia: zgodnie z projektowanymi zmianami, potencjalnymi przyszłymi beneficjentami Programu uprawnionymi do otrzymania dofinansowania będą podmioty, którym zostaną przekazane, w celu wykonywania zadań zarządcy infrastruktury, określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK.

W przypadku przekazania odcinka linii kolejowej nowy zarządca otrzyma środki, które na dany odcinek były przypisane dla dotychczasowego zarządcy. Chodzi o odcinki, które są nieeksploatowane lub mają niskie parametry eksploatacyjne, a nowy zarządca chce poprawić te parametry.

MI informuje, że aktualnie trwają prace nad przekazaniem części odcinków linii kolejowych samorządowi województwa dolnośląskiego.

Dzięki zmianom w programie utrzymaniowym spółka PKP SKM w Trójmieście otrzyma stałe dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6 mln zł rocznie.

Nowelizacja Programu uwzględnia również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury i części pracowników PKP TELKOL.

Projekt wprowadza nową uproszczoną nazwę Programu, uwzględnia szereg zmian o charakterze redakcyjnym oraz aktualizację informacji o dokumentach strategicznych związanych z rozwojem transportu w Polsce.

Jednym z celów projektowanego dokumentu jest wypełnienie warunku podstawowego dla finansowania projektów kolejowych w ramach nowej perspektywy finansowania UE 2021-2027. Komisja Europejska wymaga (i uzależnia od tego finansowanie), by w ramach nowej perspektywy finansowej w Programie utrzymaniowym przedstawiono koszty utrzymania istniejących i nowobudowanych inwestycji kolejowych w odniesieniu do PLK i CPK.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane