UOKiK: trzeba uregulować opłaty na portowych bocznicach

Artur Andrzej, Wikimedia

Operatorzy intermodalni poskarżyli się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na opłaty manipulacyjne pobierane przez właścicieli terminali w portach morskich za korzystanie z ich infrastruktury kolejowej. Prezes UOKiK nie dopatrzył się w tej sprawie działań antykonkurencyjnych, ale przyznał przewoźnikom rację.

O konflikcie między spółką PCC Intermodal oraz zarządem terminalu głębokowodnego DCT Gdańsk pisaliśmy kilkakrotnie:

DCT Gdańsk: PCC Intermodal musi zapłacić zaległą opłatę
PCC Intermodal: nie łączą nas stosunki prawne z DCT

Operator kolejowy chce zniesienia nieuzasadnionych – jego zdaniem – opłat manipulacyjnych pobieranych za czynności wykonywane na terminalowej bocznicy. Z kolei DCT Gdańsk twierdzi, że takie opłaty są zwyczajną praktyką, kiedy spółka ponosi koszty utrzymania operacji na swojej bocznicy.

Operatorzy intermodalni złożyli zawiadomienie w sprawie pobieranych opłat do UOKiK. – Urząd prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie badania rynku usług transportu kontenerów drogą lądową do i z krajowych portów morskich, w tym warunków dostępu do infrastruktury portowej. Podstawą do podjęcia działań było zawiadomienie, które dotyczyło opłat manipulacyjnych pobieranych przez podmioty prowadzące terminale kontenerowe w Gdyni i w Gdańsku – informuje biuro prasowe UOKiK.

Prezes Urzędu rozpatrywał kwestię opłaty w kontekście ewentualnych działań antykonkurencyjnych. W rezultacie uznał, że ustalenie opłaty manipulacyjnej, w ryczałtowym wymiarze, stanowi obciążenie dla organizatorów transportu kolejowego. Jego zdaniem wprowadzenie opłaty zostało dokonane bez związku z faktycznie ponoszonymi kosztami, na rzecz operatorów. – Przedstawiona sprawa nie ma jednak charakteru antymonopolowego i nie może zostać rozstrzygnięta w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – informuje Urząd.

– W związku z tym, że UOKiK nie ma podstaw do zajęcia się sprawą, to skierowaliśmy pismo do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozważenie ewentualnej zmiany przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich i wprowadzenie regulacji umożliwiającej pobieranie opłat za korzystanie z elementów infrastruktury portowej wraz z określeniem algorytmu jej obliczania i górnej granicy takiej opłaty – tłumaczy biuro prasowe.

Operatorzy intermodalni prowadzą kampanię protestacyjną przeciwko pobieranej przez gdański terminal opłacie, pod nazwą „Nie dla opłaty DCT Gdańsk”. Akcję wspierają: Polska Izba Spedycji i Logistyki, 4Rail, PCC Intermodal, Captrain Polska, CTL Logistics, Lotos Kolej, Loconi Intermodal, Omega Pilzno, Polska Federacja Producentów Żywności, NTQ Intermodal, Savino Del Bene i ATC Cargo.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane