PCC Intermodal: nie łączą nas stosunki umowne z DCT

Marek Kazimierski, Wikipedia

Nie został zażegnany konflikt między spółką PCC Intermodal i zarządcą głębokowodnego terminalu kontenerowego – DCT Gdańsk. Sprawa dotyczy pobieranej przez DCT opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową na bocznicy. Po oświadczeniu terminalu, w którym DCT tłumaczy swoje stanowisko, kolejne wyjaśnienie składa PCC.

Przypomnijmy: PCC Intermodal nie chce płacić DCT Gdańsk opłaty manipulacyjnej. Fiaskiem zakończyły się rozmowy w tej sprawie między Polską Izbą Spedycji i Logistyki, reprezentującą operatorów intermodalnych oraz zarządem DCT Gdańsk.

Z kolei DCT Gdańsk utrzymuje, że dzięki opłacie pokrywa koszty działalności bocznicy. Informuje też, że PCC Intermodal powinien zapłacić zaległe stawki, do czego jes to zobligowany wyrokiem sądu.

Operator intermodalny przygotował nowe, obszerne wyjaśnienie, w którym przedstawia historię wprowadzonej przez terminal opłaty.

PCC utrzymuje, że nie jest prawdą, iż opłata za obsługę kolejową, ponoszona przez przewoźników kolejowych, funkcjonuje od 12 lat. Przewoźnik przytacza taryfę DCT z 2007 r. Terminal oferował wówczas obsługę kolejową, czyli przetaczanie wagonów między bocznicą DCT Gdańsk a stacją Port Północny. Jeśli spedytor chciał wprowadzić na bocznicę własnego operatora intermodalnego, musiał zapłacić za skorzystanie z infrastruktury 8 euro. Jednak między operatorem kolejowym a DCT nie było stosunków umownych.

W 2008 r. DCT zaprzestał przetaczania wagonów. Obowiązek ten spoczął na operatorach intermodalnych. Terminal zaprzestał też pobierania opłaty od spedytorów, bo nie wykonywał już dla nich usługi. Chciał jednak pobierać opłatę od operatorów, za to, że korzystają z jego infrastruktury kolejowej. – Nie pozwalały mu na to ówczesne przepisy, dlatego wprowadził opłatę manipulacyjną za obsługę kolejową. Była to zakamuflowana nazwa opłaty za dostęp do infrastruktury. Przewoźnicy godzili się na to – DCT Gdańsk otrzymał od nich kredyt zaufania. Taka sytuacja panowała od 2008 do 2017 r. – przypomina PCC Intermodal w oświadczeniu.

Po znowelizowaniu ustawy o transporcie kolejowym infrastruktura kolejowa DCT Gdańsk zaczęła być nadzorowana przez prezesa UTK. Aby nadal mieć swobodę w kształtowaniu opłaty manipulacyjnej, władze terminalu dodały do niej dodatki za pracę w soboty, niedziele i święta. Według PCC Intermodal, operatorzy zostali zmuszeni płacić za prace, których nie potrzebowali oraz z nich nie korzystali.

Wówczas zaczął narastać konflikt między operatorami i DCT Gdańsk. – DCT i operatorów intermodalnych nigdy nie łączyły i w dalszym ciągu nie łączą żadne stosunki umowne w zakresie świadczenia usług – podtrzymuje swoje stanowisko PCC. – Nie zgadzamy się na pobieranie przez DCT zryczałtowanych opłat za rzekome i wyimaginowane usługi świadczone jakoby na rzecz operatorów intermodalnych – pisze zarząd spółki.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane