WUPROHYD projektantem przebudowy akwenów Portu Gdynia

N. Johannes, Wikimedia

Czwartego lipca Zarząd Morskiego Portu Gdynia zawarł z gdyńską firmą WUPROHYD umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla strategicznej inwestycji – przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Wartość kontraketu wynosi 1,42 mln zł.

Przebudowa akwenów wewnętrznych zostanie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”.

Planowane pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia służy zwiększeniu konkurencyjności portu w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T. Podstawowym celem realizacji projektu jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji trwają od września 2017 r. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi. W ramach prac zostanie także przeniesiony na nowe stanowisko dok pływający Stoczni Marynarki Wojennej.

Podstawowym zadaniem było wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – nastąpi zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości Kanału niezbędne jest także poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu.

– Z pogłębieniem toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych: Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes ZMPG.

Dodaje on, że zakres niezbędnych prac, które zostaną wykonane, w trakcie realizacji głównych, hydrotechnicznych przedsięwzięć inwestycyjnych (pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowy nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III) jest wyjątkowo duży. Poszczególne nabrzeża powstaną w zasadzie od nowa, co będzie szczególnie widoczne podczas przebudowy całego nabrzeża Helskiego. Port będzie bez przerwy obsługiwać przypływające jednostki, co stanowi wyzwanie związane z koordynacją robot budowlanych i ruchu statków.

Całkowity koszt realizacji projektu Pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest szacowany na kwotę ok. 557 mln zł brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 273 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane