Polacy coraz częściej przekonują się do e-rowerów

Nick Harnett, Shimano

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie marki Shimano na grupie ponad 1100 Polaków, 34 proc. ankietowanych stwierdziło, że aktualnie chętniej by jeździło na rowerze elektrycznym, niż przed pandemią COVID-19. Większość z nich uważa e-rower są alternatywę dla samochodu.

Najliczniejszą grupą wiekową (34 proc.). która rozważa zakup lub korzystanie z e-roweru są osoby w wieku 35–44 lat. Drugą liczną grupą zainteresowaną elektrycznym bicyklem są osoby w wieku 18–24 lat (27 proc.).

34 proc. spośród uczestników badania, którzy po pandemii zmienili zdanie na temat e-rowerów, odpowiedziało, że taki sposób transportu jest odpowiednią alternatywą dla samochodów. 40 proc. Polaków jako główny powód zmiany podejścia do e-rowerów wskazało chęć poprawienia stanu zdrowia, a aż 37 proc. chęć znalezienia alternatywy dla transportu publicznego, w którym może dojść do zakażenia wirusem SARS-Cov-2.

Rowery są odpowiednim zamiennikiem dla samochodów na krótkich trasach, zwłaszcza w zakorkowanych miastach. 20 proc. respondentów jako główny powód wyboru e-roweru podaje krótszy czas przejazdu niż innymi środkami lokomocji. Ale nie chodzi tylko o czas. Jako inne zalety e-rowerów ankietowani wymieniają przebywanie na świeżym powietrzu oraz wspomaganie się napędem elektrycznym (mniej się wówczas pocimy).

Inne wnioski z badania:

  • 41 proc. osób w wieku 18–24 lat jako powód wyboru e-roweru wskazuje ograniczenie śladu węglowego,
  • 14 proc. badanych stwierdziło, że przed pandemią byli niechętni do rowerów przez brak odpowiedniej infrastruktury do jazdy
  • dla 46 proc. ankietowanych e-rowery są za drogie.

Statystyki pochodzą z trzeciej edycji raportu Shimano State of The Nation, którego celem jest zbadanie, jak zmienia się nastawienie mieszkańców Europy do e-rowerów.

Internetowe ankiety przeprowadziła firma YouGov w dniach 19-29 lipca 2021 r. na grupie dorosłych Polaków. Ankiety przeprowadzono także w: Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W raporcie uwzględniono w sumie opinie 14 tys. osób.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane