Grupa PKP Cargo czeka na górkę przewozową kruszyw

PKP Cargo

Pomimo spadku przewozów węgla i kruszyw, wyniki finansowe grupy PKP Cargo za I półrocze tego roku nie odbiegają znacząco od wyników z lat poprzednich i nadal pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewoźnik spodziewa się wzrostu przewozów pod koniec tego roku. Poprawa koniunktury powinna potrwać trzy lata.

Po pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. Grupa PKP Cargo osiągnęła 2,45 mld zł przychodów operacyjnych, o 2,5 proc. mniej w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2018 roku (2,51 mld zł). Wynik EBITDA pozostaje na wysokim poziomie – wskaźnik ten wyniósł 450 mln zł i wzrósł o 6,7 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w ub.r. (422 mln zł). Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 387 mln zł.

Bezpieczny poziom marży prezentuje wynik na działalności operacyjnej. Wskaźnik EBIT w pierwszej połowie 2019 roku wyniósł 102 mln zł (-23,5 proc.). Koszty operacyjne Grupy spadły o 1,5 proc., z 2,36 mld zł w 2018 roku do 2,32 mld zł w 2019. Przychody jednostkowe wzrosły o 9 proc. r/r, a koszty jednostkowe o 10 proc.

Wynik netto wyniósł 48 mln zł, co oznacza spadek o 46,5 proc. wobec pierwszego półrocza 2018.

Przewozy większe niż wcześniej
W pierwszym półroczu 2019 roku rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotował niższe przewozy r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Pomimo spadku wobec 2018 roku, przewieziony przez Grupę PKP Cargo wolumen towarów w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku jest wynikiem powyżej wieloletniej średniej z kilku ostatnich lat (54,4 mln ton).

Grupa przewiozła w tym okresie 55,2 mln ton towarów (-7,4 proc. r/r). Warto zauważyć, iż utrzymana została dynamika wzrostu kluczowego dla PKP Cargo segmentu – przewozów intermodalnych (4,7 mln ton – plus 6,5 proc.).

Na wyniku za I półrocze ciąży spadek przewozów węgla (-24,1 proc.) oraz spadek przewozu kruszyw i materiałów budowlanych (- 15,3 proc.). Mniejsze od spodziewanych przewozy węgla, grupa PKP Cargo tłumaczy zapasami węgla w elektrowniach, które w ubiegłym roku zaimportowały więcej paliwa, niż były w stanie przerobić. Spadek ilości przewiezionych kruszyw wynikał zaś z zastoju inwestycji infrastrukturalnych GDDKiA i PKP PLK.

Czesław Warsewicz jest zdania, że inwestycje będą teraz nabierały tempa. GDDKiA kończy wyłaniać wykonawców, którzy dokończa prace na drogach po poprzednikach. Na inwestycje infrastrukturalne powinno być w tym roku wydane 26 mld zł. W kolejnym roku spodziewany jest wzrost wydatków na inwestycje do 33 mld zł, a w 2021 r. do 35 mld zł. – Od IV kwartału tego roku powinniśmy wejść w tzw. górkę przewozową kruszyw, która powinna potrwać 2-3 lata – szacuje Czesław Warsewicz.

Czesi wypracowali 5 mln zł zysku
Prezes PKP Cargo, podkreśla, że zakończył się proces reorganizacji i usprawniania działalności biznesowej czeskiej spółki zależnej – AWT. EBITDA AWT w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 54 mln zł, EBIT – 8 mln zł, a wynik netto – 5 mln zł.

– To jest efekt działań, jakie podjęliśmy w AWT, aby poprawić funkcjonowanie tej spółki. Odwróciliśmy trend z lat poprzednich, gdy z roku na rok wyniki finansowe AWT się pogarszały, a spółka kumulowała coraz większe straty – mówi Warsewicz.

Wyniki PKP Cargo w poszczególnych segmentach rynku:

Intermodal

W pierwszym półroczu 2019 roku grupa przewiozła w tym segmencie 4,7 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku (4,4 mln ton).

Rynek kruszyw

Przez pierwsze sześć miesięcy 2019 roku grupa przewiozła 10,3 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych (-15,3 proc. r/r).

Metale i rudy

W segmencie metale i rudy przewieziono 5,4 mln ton (-16,8 proc.).

Węgiel kamienny

W pierwszym półroczu br. grupa PKP Cargo przewiozła 24,1 mln ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 4,7 proc. r/r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane