Kolej wciąż odnotowuje spadki w przewozach ładunków

Pociąg towarowy przejeżdża po moście Gdańskim w Warszawie. Wagony towarowe - węglarki.
Adam Brzozowski

W lipcu 2023 roku masa przetransportowanych koleją ładunków wyniosła 18,7 mln ton. To spadek o 10,6% wobec lipca 2022 r. Lipiec w kolejowych przewozach towarów był natomiast lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca – poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

W przewozach towarowych lipiec 2023 r., to kolejny miesiąc spadków w zestawieniu rok do roku. Ogółem masa przewiezionych towarów wyniosła 18,7 mln ton, to o 2,2 mln ton mniej (-10,6%) niż rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła wartość prawie 5,1 mld tonokilometrów i była niższa o 0,3 mld ton (-5,5%) wobec lipca 2022 r.

W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej, która wyniosła  7,1 mln pociągokilometrów spadek wyniósł  0,3 mln pociągokilometrów  (-3,5%). Wyższe wartości odnotowano tylko w przypadku  średniej odległości przewozu tony ładunku, która wyniosła  271,5 km – o prawie 15 km więcej niż w analogicznym okresie w 2022 r. Jest to zarazem drugi najwyższy wynik średniej odległości przewozu 1 tony towarów uzyskany od początku tego roku jak i od 2012 r. Dotychczas najwyższą wartość (272 km) odnotowano w kwietniu 2023 r.

Lipiec w kolejowych przewozach towarów był natomiast lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Masa przewiezionych towarów była wyższa o 0,6 mln ton (+3,3%), praca przewozowa wzrosła o prawie 0,2 mld tonokilometrów (+3,4%), a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o prawie 0,3 mln pociągokilometrów wyższą (+3,7%) niż w czerwcu 2023 r. Nieznacznie wzrosła również (o niespełna 0,1 km) średnia odległość przewozu 1 tony towarów.

Ogółem od początku tego roku koleją przetransportowano ponad 134 mln ton ładunków, wykonano pracę przewozową w wysokości prawie 35,9 mld tonokilometrów, a pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 49,5 mln pociagokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-lipiec 2022 r. masa przewiezionych koleją ładunków odnotowała spadek o 12 mln ton (-8,2%). W przypadku pracy przewozowej jest to nieznaczny spadek, o 0,1 mld tonokilometrów (-0,2%), a pracy eksploatacyjnej wartość niższa o 1 mln pociągokilometrów (-2%) wobec analogicznego okresu w 2022 r.

 

 

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane