Lotos Kolej zamawia symulator lokomotywy Dragon 2

SIM Factor

Przewoźnik kolejowy grupy Lotos podpisał umowę z firmą SIM Factor na dostawę symulatora lokomotywy Dragon 2, który będzie służył do szkolenia maszynistów. Urządzenia trafi do ośrodka szkoleniowego spółki w listopadzie tego roku.

Lotos Kolej eksploatuje dostarczone przez Newag lokomotywy E6ACTa (Dragon 2). Dzięki zakupowi symulatora spółka będzie w stanie efektywniej sprawdzać i rozwijać umiejętności swoich maszynistów, oraz świadczyć usługi szkoleniowe dla innych przewoźników.

Umowa z SIM Factor obejmuje dostawę kompletnego stanowiska symulacyjnego z zakresem widoczności 180 stopni, umieszczonego w immersyjnej kabinie opartej na ruchomej platformie 6DOF. Urządzenie wyposażone będzie w oprogramowanie skorelowane z oprzyrządowaniem kabiny oraz w stanowisko instruktora.

W zamówionej wersji symulator oferować będzie możliwość prowadzenia szkoleń pod kątem oszczędzania paliwa (eco driving).

Porozumienie zakłada dostawę symulatora w listopadzie 2019 roku, a wartość umowy opiewa na kwotę ponad 1,5 mln zł.

Od tego roku szkolenia maszynistów na symulatorach są obowiązkowe. Każdy maszynista musi spędzić na takim szkoleniu minimum trzy godziny.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane