Niemcy, Polska i Francja liderami przewozów kolejowych

Pixabay

Eurostat przedstawił raport o przewozach kolejowych towarów w latach 2020-2021 w UE. Ze statystyk wynika, że największą dynamikę wzrostu przewozów odnotowano w drugim kwartale 2021 roku (+20,5 %). Największy wzrost przewozów wypracowali operatorzy z Niemiec.

W latach 2012-2016 przewozy kolejowe w Europie były na stabilnym poziomie, po czym w latach 2017-2018 nastąpił wzrost przewozów (odpowiednio o 3,1 % i 3,0 %), kiedy nastąpił szczyt pracy przewozowej, które wyniosła 400 mld tonokilometrów (tkm). W latach 2019 i 2020 praca przewozowa jednak spadła o 2,2 % i 6,1 % w porównaniu z rokiem 2018.

W roku 2020 Europę nawiedziła pandemia COVID-19, która niekorzystnie odbiła się na kolei. W kolejnym roku pandemii dało się zauważyć ożywienie w przewozach towarowych: nastąpił wzrost o 8,7 % w stosunku do roku 2020 r., dzięki czemu kolejarze osiągnęli łączną pracę przewozową na poziomie z 2018 r. (399 mld tkm). Największą dynamikę wzrostu kolejowych przewozów towarowych odnotowano w drugim kwartale 2021 roku (+20,5 %), a także w trzecim kwartale (+8,0 %).

Niemieccy przewoźnicy z największą pracą przewozową

Największy wzrost kolejowego transportu towarowego w UE odnotowały Niemcy. Udział niemieckich przewoźników towarowych w pracy przewozowej całego unijnego transportu towarowego wyniósł w 2021 roku 123 mld tkm, co stanowi około 31 % całej pracy przewozowej w UE. Kolejne miejsca pod tym względem zajęły: Polska i Francja z wynikami 54 i 36 mld tkm.

Najgorzej pod względem poziomu wykonanej pracy przewozowej uplasowały się zaś: Grecja, Luksemburg i Irlandia, których przewoźnicy kolejowy odnotowali poniżej 1 mld tkm w 2021 r. Dwa kraje kandydujące do UE: Czarnogóra i Macedonia Północna – zgłosiły zaś mniej niż pół miliarda tkm. w 2021 r.

W pierwszych dwóch pandemicznych latach (2020-2021) w siedmiu państwach UE kolejowi przewoźnicy towarowi odnotowali spadki pracy przewozowej: w Danii (-18,9 %), Portugalii (-18,3 %), na Litwie (-8,2 %), w Łotwie (-7,7 %), w Irlandii (-5,2 %) , Chorwacji (-3,3 %) i na Węgrzech (-2,1 %). W tym samym okresie spadki zanotowały również kraje kandydujące do UE: Turcja (-4,7 %) i Czarnogóra (-2,5 %).

Wydajność transportu kolejowego we wszystkich pozostałych państwach UE w latach 2020-2021 wzrosła. Największy wzrost pracy przewozowej odnotowano w Estonii (+22,9 %), w Hiszpanii (+20,3 %), na Słowacji (+18,6 %), we Włoszech (+15,0 %), w Niemczech (+13,5 %), we Francji (+13,3 %) i w Rumunii (+10,9 %). W wartościach bezwzględnych Niemcy były zdecydowanie krajem o największym wzroście pracy przewozowej (+14,7 mld tkm w latach 2020-2021). Za nimi na drugiej pozycji pod względem wzrostu uplasowała się Francja (+4,2 mld tkm).

Holandia liderem transportu międzynarodowego

Eurostat klasyfikuje przewozy towarowe na następujące grupy: transport krajowy, transport międzynarodowy z załadunkiem/ transport międzynarodowy z rozładunkiem i oraz transport w tranzycie. Dla całej UE udział transportu krajowego w 2021 r. wyniósł 49,0 %, udział międzynarodowych wyładunków 21,7 %, międzynarodowych załadunków 17,6 %, a udział tranzytu to 11,7 %.

Udział transportu międzynarodowego w całkowitym kolejowym transporcie towarowym w poszczególnych krajach jest silnie związany z ich położeniem geograficznym. Kraje, które zarejestrowały najwyższy udział transportu międzynarodowego, są zlokalizowane w kluczowych korytarzach europejskich. Należy do nich Grecja, która odnotowała najwyższy udział transportu międzynarodowego w całkowitej pracy przewozowej w 2021 r. (99,2%). Luksemburg również zarejestrował wysoki udział transportu międzynarodowego z wynikiem 83, %. Holandia, strategicznie położona w sercu rynku europejskiego, zarejestrowała udział transportu międzynarodowego na poziomie 83,0% w całości wykonanych tkm, głównie załadunków (61,1%). Wpływ na ten wynik miał port w Rotterdamie.

W Estonii i Łotwie, położonych na granicy UE i Rosji, międzynarodowe rozładunki stanowiły odpowiednio 72,7% i 66,3% całkowitej pracy przewozowej w 2021 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane