Optymalizacja kosztowa w PKP Cargo przynosi rezultaty

Tomasz Kowal

Narodowy przewoźnik kolejowy PKP Cargo opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za 2022 r. Według wstępnych danych skonsolidowany wynik netto wyniósł 148,4 mln zł. To o o 373,7 mln zł więcej niż w 2021 r.

Skonsolidowane przychody półki ze sprzedaży sięgnęły w 2022 r. 5,39 mld zł, czyli o ponad 26,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się natomiast na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza wzrost o 107,8% rok do roku.

Przewieziona masa towarowa według publikowanych przez PKP Cargo szacunków utrzymała się na poziomie 100,6 mln ton, przy wzroście pracy przewozowej o 5,5% do poziomu 27 mld tkm.

– „Szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej Grupy. Jest to efekt wspólnych działań wszystkich pracowników i zarządu” – komentuje Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo w komunikacie przewoźnika.

Spółka podkreśla, że zaprezentowane wyniki finansowe to wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, PKP Cargo przedstawi w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 4 kwietnia 2023 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane