PCC Intermodal kupuje 150 platform kolejowych

Adam Brzozowski

Kolejowy przewoźnik towarowy ogłosił przetarg na dostawę 180 wagonów – platform do przewozu kontenerów – z opcją zakupu dodatkowych 40 pojazdów. Zamówienie podzielono na dwa zadania: po 70 i 80 platform. Inwestycja jest dofinansowana z POIiŚ Działanie 3.2.

W ramach zadania I zamawiający wymaga dostawy 30 wagonów 60’ (sześćdziesięciostopowych) czteroosiowych, dwuwózkowych oraz dostawy 40 wagonów 80’ (osiemdziesięciostopowych) sześcioosiowych z trzema wózkami.

Dostawa wagonów 60’ ma być zrealizowana w jednej partii całopociągowej. Dostawa wagonów 80’ powinna odbyć się w dwóch partiach całopociągowych po 20 sztuk.

Pierwsza partia – 20 wagonów 80’ musi być dostarczona odbiorcy w listopadzie 2021 r. Druga partia 20 sztuk – takich samych wagonów – ma być dostarczona w czerwcu 2022 r. Partia 30 wagonów 60’ powinna być odebrana przez PCC Intermodal między listopadem 2020 r. i listopadem 2022 r.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na zamówienie dodatkowe od 1 do 20 wagonów 80’.

Zadanie II dotyczy dostawy 80 wagonów 90’ (dziewięćdziesięciostopowych) sześcioosiowych, trójwózkowych. W ramach tego kontraktu producent platform musi dostarczyć 80 wagonów 90’ (dziewięćdziesięciostopowych) w czterech partiach całopociągowych po 20 sztuk. Zamawiający wymaga opcji na dosatawę do 20 kolejnych wagonów 90’.

Pierwsza partia 20 platform musi być zrealizowana do listopada 2020 r. Druga partia 20 sztuk do grudnia 2020 r. , trzecia (także 20) do stycznia 2021 r., a ostatnia, czwarta partia 20 platform do czerwca 2021 r.

Zakupione platformy będą wykorzystywane do do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE. Pojazdy muszą być dopuszczone do eksploatacji w ruchu międzynarodowym, wraz z ich oznakowaniem.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane