PKP Cargo kończy budowę terminalu w Zduńskiej Woli

PKP_Cargo_Connect
PKP Cargo

Przewoźnik towarowy z grupy PKP przedstawił wyniki operacyjne i finansowe za rok 2022, a także określił plany rozwoju na najbliższy rok. PKP Cargo koncentruje się na rozwoju przewozów w międzynarodowym korytarzu transportowym Północ – Południe. W zwiększeniu przepustowości na tej trasie pomoże kończąca się budowa terminalu przeładunkowego Zduńska Wola – Karsznice.

W 2022 r. narodowy przewoźnik kolejowy utrzymał przewiezioną masę towarową na poziomie 100,6 mln ton, przy wzroście pracy przewozowej o 5,5% do poziomu 27,008 mld tkm. Przewozy paliw stałych, w tym węgla kamiennego, utrzymały się w 2022 r. na tym samym poziomie jak w roku 2021, przy nieco innej dynamice kwartalnej – wzrost przewozów w pierwszym i ostatnim kwartale był efektem konieczności uzupełnienia przez elektrownie obowiązkowych rezerw.

Spółka podkreśla, że w 2022 roku, bez dodatkowych środków z budżetu państwa, zrealizowała nałożone przez rząd zadania związane z transportem węgla.

Mniej koksu i kontenerów

Zarówno w transporcie krajowym jak i zagranicznym nastąpił spadek masy przewożonego przez PKP Cargo koksu – głównie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony hutnictwa. Drugi segment działalności przewozowej spółki (z 20% udziałem we wszystkich przewozach) stanowił w  2022 roku transport kruszyw i materiałów budowlanych, realizowany przez blisko 90  klientów głównie z Dolnego Śląska oraz z okolic Kielc.

„W przypadku kruszyw osiągniecie dwucyfrowego wzrostu – zarówno jeśli chodzi o masę, jak i  wykonaną pracę przewozową – pomogło zapotrzebowanie na kamień wapienny ze strony niemieckich elektrociepłowni oraz czeskich hut. W efekcie udział rynkowy spółki w tej kategorii wzrósł o 1,2 punktu procentowego do 40 proc.” – informuje przewoźnik w komunikacie.

Spadki w 2022 roku Grupa PKP Cargo odnotowało w zakresie przewozów intermodalnych – praca przewozowa spadła o 21,3 proc., a masa przewieziona o 16,3 proc. oraz transportu metali i rudy. Spadek przewozów metali był konsekwencją niższej produkcji stali, trwających ograniczeń mocy produkcyjnych i wygaszania pieców hutniczych w Europie. Do słabszych wyników (8,7 proc. spadku przewiezionej masy towarowej) przyczyniły się także rosnąca inflacja spotęgowana skutkami wojny w Ukrainie.

EBITDA w górę o 108 proc.

Wyniki finansowe spółki okazy się zgodne z prognozą. W 2022 roku zysk netto Grupy PKP Cargo wyniósł 148 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 26 proc. w porównaniu z 2021 rokiem i wyniosły 5 390 mln zł. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 1 066 mln zł , co oznacza wzrost o 108  proc. rok do roku i rentowność na poziomie 20 proc.

Inwestycje spółki zamknęły się w kwocie 776 mln zł, które firma wykorzystała na realizację niezbędnych napraw i zakup nowego taboru, przy kosztach operacyjnych wyższych o 12% r/r, czyli poniżej wzrostu inflacji. Ponadto, w ramach cyfryzacji procesów handlowych i  przewozowych oraz podnoszenia konkurencyjności, PKP Cargo wdrożyło system CMS.

Kierunek – Trójmorze

Jeśli chodzi o planu na przyszłość, to PKP Cargo koncentruje się na korytarzu transportowym Północ – Południe. – Mamy już licencje transportowe w 7 krajach poza Polską i nadal intensywnie działamy w kierunku strategicznego dla nas obszaru Trójmorza. Kontynuujemy inwestycje w nowy tabor oraz kończymy prace przy budowie terminalu przeładunkowego Zduńska Wola – Karsznice, co znacząco wpłynie na wzrost przepustowości korytarza Północ-Południe – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

Przypominamy, że wykonawcą terminalu w Zduńskiej Woli jest firma ZUE. Terminal będzie w stanie przeładowywać do 220 tys. TEU rocznie.

– Ponadto w ramach nowej strategii Grupy PKP Cargo, nie zapominając o efektywności ekonomicznej i finansowej, kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój i strategiczne podejście do wyzwań ESG, partnerskich relacji z  interesariuszami i rozwijaniu potencjału pracowniczego – dodaje Seliga.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane