PKP CARGO: spadek przewozów mniejszy niż u konkurencji

PKP CARGO

W sierpniu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 8,0 mln ton towarów, co oznacza spadek o 3,8 proc. w stosunku do lipca br. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła także praca przewozowa wykonana przez Grupę. Wyniosła 2,0 mld tkm (-7,2 proc.).

– Te wyniki potwierdzają wcześniejsze prognozy rynkowe, więc nie są dla nas zaskoczeniem. Natomiast z faktu, że dynamika spadku naszych przewozów miesiąc do miesiąca jest niższa w porównaniu do całego rynku można wysnuć wniosek, że nasza Grupa lepiej radzi sobie na rynku od konkurencji – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

Intermodal w górę
Wzrost przewozów Grupy PKP CARGO nastąpił w przewozach intermodalnych. W sierpniu br. przetransportowano 686 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o 9,4 proc.  w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 16,1 proc. w stosunku do sierpnia 2017 roku.  W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-sierpień – o 5,7 proc.  w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 18,3 proc. względem sierpnia 2017 r.

Grupa odnotowała w sierpniu 2019 roku także zwiększone r/r przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 335 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 12,2 proc. r/r oraz o 2,4 proc.  w porównaniu z sierpniem 2017 roku. O 6,3 proc. r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-sierpień 2019 roku.

W sierpniu o 16 tys. ton wzrosły r/r przewozy innych płodów rolnych (+75,1 proc.) i były o 12,2 proc. wyższe niż w sierpniu 2017 roku. W sektorze tym odnotowano także wzrosty r/r w okresie styczeń-sierpień 2019 roku (+68,2 proc. r/r).

W sumie od stycznia do końca sierpnia br. pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 66,3 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,3 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych ośmiu miesiącach br. wyniosła 16,8 mld tkm i była niższa o 11,8 proc. r/r.

Gorsza sytuacja w całej branży
Według danych UTK w sierpniu 2019 r. rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotował spadek przewozów r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej (-8,8 proc.), jak i pracy przewozowej (-12,1 proc.). Dynamika spadku r/r rynku ponownie przyspieszyła i w obydwu kategoriach była wyższa niż w lipcu 2019 r.

Rynek odnotował dziewiąty z rzędu miesięczny spadek przewozów r/r, a wolumen przewiezionych ładunków wyniósł 19,2 mln ton. Oznacza to, że dynamika spadku r/r ponownie przyspieszyła (wobec -3,5 proc. w lipcu 2019 roku). Z uwagi na mniejszą liczbę dni roboczych oraz niższą produkcję sektora przemysłowego w Polsce, spadek przewozów zaobserwowano również w ujęciu miesiąc do miesiąca (-6,0 proc.).

Sierpień 2019 roku przyniósł także kontynuację trwającego od marca br. trendu spadkowego pracy przewozowej r/r, która była w tym okresie równa 4,5 mld tkm (-12,1 proc. r/r). Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku zmniejszyła się również względem lipca (-4,5 proc. m/m).

W pierwszych ośmiu miesiącach br. przetransportowano łącznie 156,7 mln ton ładunków (-5,4 proc. r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 36,7 mld tkm (-6,4 proc. r/r).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane