Rośnie udział transportu drogowego w krajach UE

Samochody na autostradzie
MonikaP, Pixabay

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał w piątek statystyki dotyczące poszczególnych środków transportu w roku 2018. Wynika z nich, że w badanym okresie przewozy drogowe stanowiły trzy czwarte (76,5 proc.) transportu towarowego realizowanego w 28 krajach Unii. W skali dziesięciu lat udział przewozów drogowych wyższy był tylko w 2009 roku, gdy wyniósł 77 proc.

Udział przewozów samochodowych w UE rośnie od 2012 roku, kiedy to wynosił 74,6 proc. dla 28 krajów oraz 73,5 proc. gdy uwzględnia się tylko 27 obecnych członków Unii.

Transport kolejowy i wodny śródlądowy w 28 krajach UE w 2018 rok obsługiwał odpowiednio 18 i 5,5 proc. wewnętrznego transportu towarowego w przeliczeniu na tonokilometry.

Jak podaje Eurostat, transport drogowy był głównym środkiem transportu towarów w prawie wszystkich państwach członkowskich UE w 2018 r. W 16 krajach członkowskich odpowiadał za ponad 70 proc. lądowego transportu towarowego. Wyjątkami były Łotwa i Litwa, gdzie transport kolejowy był głównym rodzajem transportu lądowego, stanowiąc odpowiednio 75,8 i 67,9 proc. lądowego transportu towarowego. Były to najwyższe udziały transportu kolejowego wśród krajów UE. Jedynie 32,1 proc. lądowych przewozów zrealizowano na Litwie drogami. Na Łotwie ten rodzaj transportu stanowił zaledwie 24,2 proc.

W Polsce w 2018 roku według unijnych statystyków samochodami przewieziono 73,1 proc. towarów. Rok wcześniej było to 77 proc., co stanowiło rekordowy poziom od roku 2009.

W 2018 r. państwami członkowskimi, które odnotowały największy udział transportu drogowego, były Irlandia (99,2 proc.), Grecja (97,9 proc.) i Hiszpania (95 proc.). Kraje o największym wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych to Holandia (43,2 proc.), Rumunia (27,1) i Bułgaria (24,5).

Cypr i Malta nie posiadają kolei towarowych ani żeglownych śródlądowych dróg wodnych. W związku z tym w przypadku tych dwóch państw całość transportu towarów odbywa się drogami. Eurostat zastrzega, że analiza dotyczy tylko lądowych przewozów towarowych, jednak znaczne ilości ładunku mogą być przewożone z pomocą transportu morskiego, a w przypadku niektórych grup produktów samolotami lub rurociągami.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane