Strata PKP Cargo w I półroczu: prawie 120 mln zł

Pociąg PKP Cargo na torze
Arch. PKP Cargo

Zarząd narodowego przewoźnika przedstawił wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy PKP Cargo. W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa wygenerowała 1,96 mld zł przychodów wobec 2,45 mld zł przychodów w analogicznym okresie 2019 roku. EBITDA w tym okresie wyniosła 206,8 mln zł, a EBIT uplasował się na poziomie -181,9 mln zł. Wskaźniki te są niższe niż w pierwszym półroczu 2019 r., kiedy EBITDA wyniosła 450 mln zł a EBIT 102 mln zł. Szacunkowy wynik netto wyniósł -191,9 mln zł wobec 47,9 mln zł zysku w analogicznym okresie 2019 rok.

Przewozy kolejowe spadają regularnie od prawie dwóch lat, a trwający kryzys spowodowany pandemią był dla kolejarzy przysłowiowym gwoździem do trumny. Ograniczona jest produkcja sektora hutniczego, co obniża zapotrzebowanie na dostawy węgla, niższe zapotrzebowanie jest też na chemikalia i paliwa ciekłe. Zauważalny jest też mocny spadek wolumenu przeładunków m.in. kontenerów w portach morskich.

PKP Cargo ma jednak nadzieje na poprawę sytuacji na rynku. Spółka posługuje się danymi GUS za czerwiec 2020 r., kiedy wolumen rynku kolejowego zwiększył się wobec poprzedniego miesiąca zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowego znoszenia obostrzeń aktywności ekonomicznej po okresie „lockdownu”, co miało odzwierciedlenie zwłaszcza we wzroście produkcji przemysłowej (+13,9 proc. m/m).

Wzrost przewozów w ujęciu miesiąc do miesiąca realizowanych w czerwcu odnotowała także Grupa PKP Cargo. Według masy towarowej jej przewozy zwiększyły się m/m o 5,4 proc., a względem pracy przewozowej wzrosły o 5,8 proc. m/m. Dane te pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć na kolejne kwartały działalności Grupy w 2020 roku.

Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP Cargo za I półrocze 2020 r. zaplanowana jest na 20 sierpnia 2020 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane