Ukraina nie może wymagać zezwoleń od przewoźników

Grzegorz Szczudło

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że otrzymało odpowiedź unijnej Komisarz ds. transportu Adiny Valean w sprawie zasad stosowania przepisów umowy między Unią Europejską a Ukrainą, dotyczącej transportu drogowego towarów.

Na mocy umowy z 29 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. niektóre rodzaje przewozów drogowych towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską zostały, na zasadzie wzajemności, zliberalizowane i nie podlegają wymogom uzyskania zezwoleń przewidzianych w umowach dwustronnych o międzynarodowym transporcie drogowym. Następnie postanowienia tej umowy zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Wystąpienie Ministra Infrastruktury do KE było związane z przypadkami nieuprawnego nakładania na polskich przedsiębiorców kar za brak zezwoleń, które w myśl umowy UE – Ukraina nie są wymagane.

Komisja Europejska potwierdziła, że ukraińskie służby nie mogą żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomagać walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, ale powinna zostać zachowana równowaga we wzajemnym traktowaniu przedsiębiorców wykonujących przewozy towarów – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber dodaje, że resort poprosił Komisarz Valean o wyjaśnienie sprawy odmiennego rozumienia zakresu stosowania umowy przez Ukrainę, w tym żądania zezwoleń przez służby tego państwa, w przypadku wykonywania transportu drogowego rzeczy przez polskiego przewoźnika z państwa członkowskiego UE na Ukrainę. – Dzisiejsza odpowiedź z KE w pełni potwierdza nasze i polskich przedsiębiorców stanowisko – uważa Weber.

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego szczegółowo określa warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników unijnych i ukraińskich.

Minister A. Adamczyk przypomniał, że pierwotna propozycja Komisji Europejskiej o przedłużeniu obowiązywania umowy UE – Ukraina Komisja Europejska dotyczyła bliżej nieokreślonego terminu, tj. do momentu zakończenia działań wojennych. – Dzięki interwencji Polski umowa została przedłużona jedynie do 30 czerwca 2024 r. – podkreśla Adamczyk.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane