UPS zamierza o połowę zredukować emisję CO2

UPS

Firma UPS przedstawiła priorytety swojej nowej strategii, która opiera się na trzech filarach: Customer First, People Led oraz Innovation Driven. Firma ogłosiła także nowy zestaw celów ESG (Environment, Sustaiability, Government), w tym zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050.

Firma UPS zaprezentowała działania, które podejmuje, aby współpraca z nią stała się prostsza i bardziej korzystna. Customer First: działania koncentrują się na eliminacji czynników utrudniających współpracę z UPS, co jest mierzone wzrostem wskaźnika NPS (Net Promoter Score). Celem firmy jest osiągnięcie w 2023 roku wyniku NPS na poziomie 50 lub wyższym.

People Led to strategia zakładająca działania, podejmowane w celu poprawy doświadczeń pracowników i zwiększenia prawdopodobieństwa, że pracownik zarekomenduje UPS jako świetne miejsce pracy. UPS ustaliło cel “prawdopodobieństwa rekomendacji” na poziomie 80 procent lub wyższym do roku 2023.

Innovation Driven – poprzez podkreślenie inicjatyw firmy w zakresie technologii i produktywności, UPS skupi się na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dostarczanie wyższych zwrotów z zainwestowanego kapitału, jak również zwrotów dla akcjonariuszy poprzez dywidendy i odkup akcji.

– Tworzymy nowy UPS, zakorzeniony w najważniejszych wartościach firmy. Nasza strategia ewoluuje, aby odzwierciedlać zmieniające się potrzeby klientów i naszej działalności, a także to, co jest najważniejsze dla naszych interesariuszy – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS.

UPS przedstawiło również swoje cele finansowe do roku 2023: skonsolidowane przychody w przedziale od ok. 98 mld USD do ok. 102 mld USD, skonsolidowana (skorygowana) marża operacyjna w przedziale od ok. 12,7% do ok. 13,7%, wydatki kapitałowe w latach 2021-2023 w wysokości od ok. 13,5 mld USD do ok. 14,5 mld USD i skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału w przedziale od ok. 26% do ok. 29%.

Firma ogłosiła także nowy zestaw celów ESG (Environment, Sustaiability, Government) dla całej firmy, w tym zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej w zakresie emisji 1, 2 i 3 w ramach jej działalności globalnej do roku 2050. Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2035 obejmują m.in.: redukcję emisji CO2 o 50% w przeliczaniu na każdą dostarczoną paczkę w kontekście operacji globalnych związanych z doręczeniami małych paczek (w odniesieniu do roku 2020), zasilanie wszystkich obiektów UPS energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł . 30% paliwa wykorzystywanego przez globalną flotę lotniczą pochodzić będzie ze źródła zrównoważonego dla środowiska.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane