Raben przeznaczy 225 mln euro na zrównoważony rozwój

Grupa Raben

Grupa Raben podpisała umowę na pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem, (Sustainability Linked Loan – SLL) na kwotę 225 mln EUR (ponad 1 mld zł), koordynowany przez 7 banków. Jest to jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej oraz druga tego typu transakcja w Polsce.

Marża kredytu SLL zależna jest od spełnienia przez Raben warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dla sektora transportu drogowego i logistyki. Cele stanowią innowacyjne połączenie wewnętrznych KPI i oceny wskaźników ESG przez podmiot zewnętrzny.

Zestaw pięciu wskaźników w kompleksowy sposób obejmuje kwestie z zakresu ESG istotne z punktu widzenia działalności Raben, w tym emisje gazów cieplarnianych, różnorodność pod względem płci i praktyki dotyczące ładu korporacyjnego. Kredyt ten to milowy krok dla europejskiego sektora transportu drogowego i logistyki, a także dla polskiego rynku finansowego.

Wskaźniki KPI mające zastosowanie do kredytu SLL pokrywają się z częścią celów ECO2WAY 2025 Grupy Raben, zdefiniowanych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok:

  • redukcja intensywności emisji z obiektów Raben o 30%

  • redukcja intensywności emisji z działalności transportowej o 10%

  • udział pojazdów spełniających normy Euro V i VI we flocie na poziomie 96%

  • relatywna optymalizacja przewozów drogowych dzięki wyższej efektywności transportu

  • wyliczenia dotyczące gazów cieplarnianych – aktualizacja i rozbudowa kalkulatora CO2 dla transportu

– Cieszymy się z możliwości podjęcia tego wyzwania, ze względu na znaczenie, jakie dla Grupy Raben ma zrównoważony rozwój – mówi Ewald Raben, prezes Grupy Raben, dodając: „Podpisana dziś umowa pokazuje, że w sektorach takich jak bankowość, odpowiedzialne zachowania biznesowe postrzegane są jako kluczowe dla przyszłości gospodarki i biznesu. Cieszy nas możliwość wspólnej pracy nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla przyszłych pokoleń. Jestem pewny, że zarówno rynek, jak i świadomość będą ewoluowały w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, a klienci będą wybierać firmy, które w swojej działalności stawiają na zrównoważony rozwój”.

W transakcji wzięło udział 7 instytucji finansowych: BNP Paribas Bank Polska S.A. pełnił rolę Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju, ING Bank Śląski S.A. funkcję Agenta, a Coöperatieve Rabobank U.A. – Koordynatora Dokumentacji. Ponadto, zaangażowane były także Commerzbank AG, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz UniCredit Bank AG.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane