Raben przeznaczy 225 mln euro na zrównoważony rozwój

Grupa Raben

Grupa Raben podpisała umowę na pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem, (Sustainability Linked Loan – SLL) na kwotę 225 mln EUR (ponad 1 mld zł), koordynowany przez 7 banków. Jest to jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej oraz druga tego typu transakcja w Polsce.

Marża kredytu SLL zależna jest od spełnienia przez Raben warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dla sektora transportu drogowego i logistyki. Cele stanowią innowacyjne połączenie wewnętrznych KPI i oceny wskaźników ESG przez podmiot zewnętrzny.

Zestaw pięciu wskaźników w kompleksowy sposób obejmuje kwestie z zakresu ESG istotne z punktu widzenia działalności Raben, w tym emisje gazów cieplarnianych, różnorodność pod względem płci i praktyki dotyczące ładu korporacyjnego. Kredyt ten to milowy krok dla europejskiego sektora transportu drogowego i logistyki, a także dla polskiego rynku finansowego.

Wskaźniki KPI mające zastosowanie do kredytu SLL pokrywają się z częścią celów ECO2WAY 2025 Grupy Raben, zdefiniowanych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok:

  • redukcja intensywności emisji z obiektów Raben o 30%

  • redukcja intensywności emisji z działalności transportowej o 10%

  • udział pojazdów spełniających normy Euro V i VI we flocie na poziomie 96%

  • relatywna optymalizacja przewozów drogowych dzięki wyższej efektywności transportu

  • wyliczenia dotyczące gazów cieplarnianych – aktualizacja i rozbudowa kalkulatora CO2 dla transportu

– Cieszymy się z możliwości podjęcia tego wyzwania, ze względu na znaczenie, jakie dla Grupy Raben ma zrównoważony rozwój – mówi Ewald Raben, prezes Grupy Raben, dodając: „Podpisana dziś umowa pokazuje, że w sektorach takich jak bankowość, odpowiedzialne zachowania biznesowe postrzegane są jako kluczowe dla przyszłości gospodarki i biznesu. Cieszy nas możliwość wspólnej pracy nad zrównoważonymi rozwiązaniami dla przyszłych pokoleń. Jestem pewny, że zarówno rynek, jak i świadomość będą ewoluowały w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, a klienci będą wybierać firmy, które w swojej działalności stawiają na zrównoważony rozwój”.

W transakcji wzięło udział 7 instytucji finansowych: BNP Paribas Bank Polska S.A. pełnił rolę Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju, ING Bank Śląski S.A. funkcję Agenta, a Coöperatieve Rabobank U.A. – Koordynatora Dokumentacji. Ponadto, zaangażowane były także Commerzbank AG, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz UniCredit Bank AG.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane