Port Gdańsk przygotowuje tereny dla inwestorów

Zdjęcie budowanych drogi do portu zewnętrznego w Porcie Gdańsk.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

W Porcie Gdańsk dobiegła końca budowa wewnętrznej drogi wraz z systemem kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu w okolicy terminalu kontenerowego Balti Hub. Dzięki tej inwestycji możliwy jest dojazd do atrakcyjnych terenów przeznaczonych do komercjalizacji.

Droga o betonowej nawierzchni liczy ok. 350 m długości i 7 m szerokości. Zlokalizowana jest między ulicami: Kontenerową i Antoniego Grabarczyka. Przeznaczona jest pod intensywny ruch ciężki. Ma sześć zjazdów – po dwa na każdą nieruchomość przewidzianą do dzierżawy. W ramach zadania wykonano kompleksowe odwodnienie drogi oraz terenów przeznaczonych do komercjalizacji – wybudowano sieć kanalizacji deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią oraz zbiornik retencyjno-rozsączający, umożliwiający odbiór wód opadowych i roztopowych z nowo wybudowanej drogi i terenów przewidzianych do dzierżawy. Wykonano też uzbrojenie wielobranżowe (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieci elektroenergetyczna i teletechniczna).

– Wszystko z myślą o przyszłych kontrahentach, również takich których działalność może wymagać ponadnormatywnego zapotrzebowaniu na media – np. magazyny wysokiego składowania z kontrolowaną temperaturą. Działamy tak, aby Port Gdańsk był gotowy na rosnące potrzeby rynkowe. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na najem terenu o pow. 3,2 ha, który został uzbrojony oraz skomunikowany w ramach tej inwestycji – opowiada Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Dzięki temu przedsięwzięciu możliwy jest dojazd do atrakcyjnych terenów przeznaczonych do komercjalizacji – lokalizacji nowych terminali przeładunkowo-składowych w Porcie Zewnętrznym, w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego Baltic Hub (dawniej: DCT Gdańsk).

Zadanie było realizowane w trybie „zaprojektuj i buduj”. Umowa została podpisana na początku 2021 r. Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum firm: Roverpol Sp. z o.o. i Rover Infraestructuras S.A. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 12,8 mln zł.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane