Projekt połączenia Portu Zewnętrznego z Drogą Czerwoną

Widok na Port Gdynia z góry
ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował o podpisaniu umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Obsługa komunikacyjna zewnętrznych pirsów Portu Gdynia – część drogowa”. Projekt pozwoli GDDKiA wybudować połączenie drogowe między Portem Zewnętrznym i kluczową dla dostaw ładunków ciężarówkami, planowaną Drogą Czerwoną.

Wykonawcą opracowania będzie firma Highway z Gdańska. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie połączenia drogowego projektowanej w ramach odrębnego zadania przez GDDKiA Drogi Czerwonej z Portem Zewnętrznym oraz niezbędną przebudowę lub budowę infrastruktury towarzyszącej. Szacuje się, że termin wykonania umowy wyniesie około 24 miesiące.

Obecnie połączenie wschodnich terminali w Porcie Gdynia z siecią dróg krajowych odbywa się poprzez ulicę Polską, Janka Wiśniewskiego oraz Estakadę Kwiatkowskiego.

Droga Czerwona to kluczowy fragment ostatniej mili, który poprzez układ bezkolizyjnych węzłów i odcinków jezdni pomiędzy nimi, połączy Port Gdynia z drogą ekspresową S6 (a docelowo S7 oraz autostradą A1).

Planowana Droga Czerwona od strony wschodniej będzie zaczynać się w rejonie dawnej Stoczni Nauta, w pobliżu północno-zachodniego narożnika Basenu II Portu Gdynia. Stamtąd prowadzona będzie rozbudowanym, a częściowo całkowicie nowym układem drogowym obejmującym:

  • rozbudowaną ulicę Polską (Nową Polską),
  • przebudowany bezkolizyjny Węzeł Ofiar Grudnia ’70,
  • rozbudowaną ulicę Janka Wiśniewskiego,
  • rozbudowany bezkolizyjny węzeł Janka Wiśniewskiego – Estakada Kwiatkowskiego,
  • nowy odcinek prowadzący od Estakady Kwiatkowskiego do bezkolizyjnego węzła Morska – Obwodnica Trójmiasta, poprzez bezkolizyjny węzeł Dolina Logistyczna.

Parametry Drogi Czerwonej będą zgodne z wytycznymi dla sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Koncepcja Drogi Czerwonej została uzgodniona z Gminą Miasta Gdyni w dniu 26 listopada 2020 roku. Za zrealizowanie odcinka pomiędzy Portem Zewnętrznym a Rondem Karlskrona odpowiadać będzie ZMPG, natomiast za pozostałe odcinki GDDKiA. Równolegle trwają prace nad dokumentacją projektową zlecane przez GDDKiA.

– Budowa nowych ciągów komunikacyjnych we wschodniej części portu ma na celu zapewnienie perspektywy wieloletniego rozwoju Portu Gdynia. Dzięki temu projektowi, Port Gdynia będzie mógł funkcjonować w sąsiedztwie miasta oddziałując na nie w sposób pozytywny w wielu aspektach. Jednocześnie zostaną zminimalizowane negatywne skutki prowadzenia działalności portowej – informuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane