W Porcie Gdańsk IoT zoptymalizuje urządzenia

ZMPG

W Porcie Gdańsk nastąpi pilotażowe wdrożenie systemów Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things- loT) dla poprawienia efektywności i bezpieczeństwa obiektu. ZMPG zawarł w tej sprawie umowę z Politechnika Gdańską.

Jednym  z przyczyn rozpoczęcia wdrożeń pilotażowych nowych systemów internetu rzeczy w gdańskim porcie są konkursy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Samorząd województwa wybiera Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP).

Planowane wdrożenia zakładają dostarczenie szeregu projektów loT, w tym narzędzi bazujących na przetwarzaniu danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (ang. AI), opracowanie systemów dla przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem odporności na cyberataki.

– Poprzez analizę zebranych danych przez urządzenia Politechnik Gdańskiej i zbudowanych przez naukowców PG będziemy mogli lepiej zarządzać posiadanymi aktywami. Sposób eksploatacji maszyn i urządzeń zaangażowanych w manipulowanie ładunkiem przekłada się w ostateczności na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności rynkowej podmiotów, które realizują tego typu operacje. Pojęcia takie jak Internet Rzeczy, Cyfrowy Bliźniak czy Przewidywanie Ewentualnych Awarii (CBM) są integralną częścią Przemysłu 4.0. – mówi Sławomir Michalewski, wiceprezes ZMPG.

Posiadanie bieżącej informacji na temat typowych tras ruchu sprzętu kołowego w danym rejonie przeładunkowym, wykorzystanie różnorodnego sprzętu w skali dnia, tygodnia, miesiąca powinno skutkować oceną strategii zakupowych czy kosztów utrzymania. – Dane te to również szereg korzyści dla osoby zarządzającej alokowaniem zasobów sprzętowych do wykonania zadań. Nie możemy pomijać aspektów dotyczących bezpieczeństwa, kosztów ubezpieczenia czy korzyści wynikające z przewidywania i zapobiegania awariom sprzętu na podstawie odczytów czujników mierzących parametry pracy urządzeń – twierdzi Michalewski.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, dziekan wydziału ETI PG informuje, że jedną z kluczowych przewag Politechniki Gdańskiej, jest bliskość morza i kluczowych polskich podmiotów trwale związanych z gospodarką morską. – Po blisko dwóch latach przygotowań i ścisłej współpracy z pracownikami ZPMG udało nam się włączyć obszar Portu Gdańsk do jednego z największych europejskich projektów z obszaru IoT o nazwie InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things), co pozwoli sfinansować zaplanowane wcześniej działania – mówi Jerzy Wtorek.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane